Főoldal arrow Cikkek arrow Irodalom arrow Bemutatók arrow Gályák, Dauk, Karavellák, Chebekek és társaik.
Gályák, Dauk, Karavellák, Chebekek és társaik. PDF Nyomtatás E-mail

Flamenco, 2007. június 19. Kedd 21:03

Átlagos értékelés :    (0 szavazat)

Megtekintések száma : 25733    

Kedvenc : Nincs

Rovat : Cikkek, Hajózástörténet

Tartalomjegyzék
Gályák, Dauk, Karavellák, Chebekek és társaik.
A legöregebb dauk
Dia Ghanja
Die Karavelle
Hasonló típusok

A legöregebb dauk ( Die ältesten Daus ) ( 3* )

Wie ich schon eingangs erwähnte, ist das Wort "Dau" aber nur eine Sammelbezeichnung für Schiffe eines Gebietes, das sich von der südöstlichen Mittelmeerküste bis Sansibar und Madagaskar im Süden und der indischen Malabar - und Koromandelküste im Osten erstreckt, und die Schiffe dieses Raumes waren und sind alles andere als einheitlich, auch wenn sich eine grundlegende Charakteristika fast überall nachweisen lassen.

Mint ahogy már a bevezetőben említettem, a szó "Dau" csak egy gyűjtőfogalma a hajóknak amik a földközi tenger délkeleti partjaitól Sansibárig és Madagaskárig délen és az indiai Malabar - és Koromandel partokig keleten találhatok, és e terület hajói minden más mint egységesek vannak és voltak, akkor is ha egy alapvető karakterisztika ( és hasonlóság ) szinte mindenhol bizonyítható.

Die Doni

Von den Küsten Indiens stammt jenes Schiff, das man wohl als den ältesten gesicherten Vertreter der Daufamilie bezeichnen muß : die Doni

India partjairól származik a hajó, amit a dau család egyik legöregebb képviselőjeként kell bizonyítottan megjelölni : a doni.

Die Mtepe

Handelt es sich bei der Doni um eine Frühform oder besser Vorstufe der Dau, so muß die Mtepe, die bis ins letzte Jahrhundert an der Lamuküste segelte, als die wohl älteste Dau angesprochen werden.

Ha a donit mint a dauk egyik korai formájának, jobban mondva egy " elő fokozatnak " tekintjük, akkor muszáj a Mtepe -ben - ami az utolsó évszázadig még a Lamuparton vitorlázott - mint a legöregebb daunak tartanunk.

Die Manché

Der jüngste unter diesen Urtypen der Dau war die Manché, die bereits über alle typischen Bauelemente einer Dau verfügte, die sie zu einem ausgezeichneten Segler machten.

A legfiatalabb ezek között a dau östipusai között volt a Manché, amelyik már rendelkezett minden tipikus dau építőelemmel, amik ezt egy kiváló vitorlássá tették.

A nyugatarábiai dau ( Die westarabische Dau )

Wenn wir Dau sagen, so haben wir gewönlich die Vorstellung eines Schiffstyps, der sich in etwa mit den Fahrzeugen des westarabischen Raumes deckt, also mit Schiffen wie der Sambuk, der Bagalla, der Bum und der Ghanja, die einst auch im Mittelmeer segelten.

Ha daut mondunk, akkor többnyire egy hajótípusra gondolunk, amik a nyugat arábiai terület járműveinek felelnek meg, tehát a Sambuk, Bagalla, Bum és a Ghanja -nak.

Die Nurih

Die älteste westarabische Dau und zugleich Prototyp aller Schiffe dieses Gebietes ist die Nurih.

A legöregebb nyugatarábiai dau és ennek a terület hajoinak a prototipusa a Nurih.

Die auf Tafel 7 gezeigte Modell ist eine Nurih von 1830.

A hetes táblán mutatott modell egy Nurih 1830 -ból.

Der Typ selbst freilich erheblich älter, er stammt etwa aus dem 12. oder 13. Jahthundert.

Maga a típus azonban jelentősen öregebb, kb. a 12. - 13. századból származik.

Die Nurih war hochseetüchtig.

A Nurih alkalmas volt nyílt tengeri hajózásra.

Sie wurde als Frachtschiff benutzt, aber auch von Sklavenhändler und Piraten gern verwendet.

A nurit használták teherhajónak, de a rabszolga kereskedők és a kalózok is szívesen használták.

Die Mahaila

Im Rumpf nahezu identisch, nur kleiner als die Nurih ist die Mahaila, ein kleinerer Küstenfahrer mit guten Segeleigenschaften, der jedoch nicht hochseetüchtig war.

A testben majdnem hasonló a Nuri-hoz, egy kisebb parti vitorlás, jó vitorlázó tulajdonságokkal, de nyílt tengerre nem alkalmas.

Die Khalissa

Der Mahaila nah verwandt ist die Khalissa, ebenfalls ein Küstenfahrer mit nur einem Mast und Segel.

A Mahaila közeli rokona a Khalissa, szintén egy parti vitorlás, csak egy árboccal és vitorlával.

In entsprechend kleinen Varianten wurde als Beiboot von größeren Daus, insbesondere Sambuks und Ghanjas mitgeführt.

Megfelelően kisebb variációkban használták csónaknak a nagyobb dauk, különösen a Sambuk és a Ghanja. ( Megj. tőlem : De nem a fedélzeten , mert nem fért volna el, hanem vontatva. )

Die Sambuk

Die Sambuk ( Tafel 10 ) ist in den Linien des Rumfes mit der Khalissa nahezu identisch, jedoch erheblich größer.

A Sambuk ( 10.-es tábla ) a test vonalaival a Khalissával majdhogynem azonos, de jelentősen nagyobb.

Zusammen mit der Bagalla und der Bum ist die Sambuk der wohl bekannteste Dautyp, der auch auf den europäischen Schiffbau Einfluß ausgeübt hat - doch davon in einem späteren Kapitel.

A Bagallával és a Bummal a Sambuk az egyik ismertebb Dautipus, ami az európai hajóépítésre jelentős befolyást gyakorolt - de erről egy későbbi fejezetben.

Al Bahran - arab Sambuk - Corel épitödoboz

 

Die Bagalla

Zu den bekanntesten Dautypen zählt auch die Bagalla.

A legismertebb Dautipusok közé tartozik a Bagalla is.

Björn Landström nennt sie " das formschönste dieser Schiffe".

B. Landström " a legszebb formájú ezek közül a hajók ( dauk ) közül " említi.

Auf jeden fall ist sie ... das größte und vor allem eines der jüngsten Mitglieder der Daufamilie.

Mindenesetre ... a dau család legnagyobb és mindenekelőtt legfiatalabb tagja.

Der Rumpf der Bagalla folgt im großen und ganzen dem Vorbild der Sambuk, nur ist er völliger, breuter und kürzer mit einer Grundabmessung Breite am Hauptspant zu Länge in der Wasserlinie von 1: 3,4.

A Bagalla teste nagyjából és egészében a Sambuk példáját követi, csak teltebb, szélesebb és rövidebb az alapméretében, a viszony a főborda szélesség és a vízvonalhossz között 1 : 3,4.

Das macht die Bagalla zu einem zwar nicht ganz so schnellen, doch zuverlässigen umd hochseetüchtigen Segler.

Ámbár ez a Bagallát nem túl gyors, de megbízható és nyílt tengeri vitorlássá teszi.   
Idézés a honlapján
Kedvenc
Nyomtatás
Küldés levélben

Utolsó frissítés : 2007. július 07. Szombat 17:32


Olvasók hozzászólása  Hozzászólás RSS küldése
 

Átlagos értékelés

   (0 szavazat)

 
Hozzászólás nyelve: Magyar (0), English (0)

Hozzászólás
A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.
Belépés vagy regisztráció szükséges.

Még nincs hozzászólásmXcomment 1.0.5 © 2007-2021 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
 
< Előző   Következő >

www.hajomakett.hu
Hajomakett.hu - Vitorlás, hajó, makett