Főoldal arrow Cikkek arrow Irodalom arrow Bemutatók arrow Gályák, Dauk, Karavellák, Chebekek és társaik.
Gályák, Dauk, Karavellák, Chebekek és társaik. PDF Nyomtatás E-mail

Flamenco, 2007. június 19. Kedd 21:03

Átlagos értékelés :    (0 szavazat)

Megtekintések száma : 25738    

Kedvenc : Nincs

Rovat : Cikkek, Hajózástörténet

Tartalomjegyzék
Gályák, Dauk, Karavellák, Chebekek és társaik.
A legöregebb dauk
Dia Ghanja
Die Karavelle
Hasonló típusok

Die Karavelle

Auch auf einen anderen, für den europäischen Schiffsbau außerordentlich wichtigen Schiffstyp übte die arabische Dau ihre Wirkung aus : die Karavelle.

Szintén egy másik, az európai hajóépítésben rendkívül fontos hajótípusra gyakorolt az arab Dau nagy befolyást : a Karavellára.

Vergleicht man die Linienführung oder etwa das Heck der Karavelle mit dem der Sambuk ( Abb. 26 und 27 ), so ist die Verwandtschaft unbestreitbar.

Ha össze hasonlítjuk a Karavella vonalvezetését vagy a tatját a Sambukéval ( Kép 26 és 27 ), a rokonság vitathatatlan.

( Az erre következő jó két oldal további érvelést most se kedvem se időm nincs lefordítani. Az érdekeltek megtalálják a 3* jelű könyvben a 44-45-46 oldalon, ha valaki aki komolyan érdekelt s nem jut hozzá, annak tudok kópiákat ezekről az oldalakról küldeni. )

Zusammenfassend könnte man sagen, daß die Karavelle mit dem europäischen Schiffsbau so wenig und mit dem arabischen so viel gemeinsam hat , daß man sie meines Erachtens mit gutem Gewissen als " westeuropäische Dau " führen sollte.

Összefoglalva mondhatnánk, hogy a Karavellának az európai hajóépítéshez olyan kevés és az arabhoz olyan sok köze van, hogy azt a véleményem szerint jó lelkiismerettel " nyugat európai Daunak" nevezhetjük.

Befolyások nyugatrol ( Einflüsse aus dem Westen )

Einflüsse sind meistens wechselseitig, und wenn auch unbestreitbar der Einfluß aus dem arabischen Raum auf den europäischen Schiffsbau erheblich größer und in seiner Wirkung nachhaltiger war als umgekehrt, so blieb auch die Dau von europäischen Vorbildern nicht völlig unberührt.

Befolyások többnyire kétoldalúak, s akkor is, ha a befolyás az arab területről az európai hajóépítésre jelentősen nagyobb volt és összhatásában is nagyobb volt, mint fordítva, a dau sem volt az európai behatástól megkímélve.

Példa:

Das auffallendste Charakteistikum der Bagalla ist ihr Heckspiegel mit Seitentaschen über einem Rundgat, das deutlich den europäischen Schiffen dieser Zeit nachgebildet ist und sich auch in seiner Form bis ins erste viertel des letzten Jahrhunderts stilistisch mitentwickelte, dann freilich stehenblieb und sich nach und nach wieder zu den Formen des frühen 17. Jahrhunderts zurückentwickelte.

A bagalla legfeltűnőbb karakterisztikája a tattükör a az oldalzsebekkel egy kerek tat fölött, jelentősen ennek a korszaknak az európai hajóit másolta, és ebben a formában az utolsó évszázad első negyedéig stílusában továbbfejlődött, aztán megállt, s újra a korai 17. századi formáig visszafejlödött.

Ein ähnliches Phänomen kann man auch im Anstrich des Rumpfes beobachten, bei dem man im letzten Jahrhundert das Schwarz-Weiß europäischer Schiffe vielfach nachahmte, schkießlich aber wieder darauf verzichtete und zu Naturholz zurückkehrte.

Egy hasonló fenomént figyelhetünk meg a test festésénél, ahol ( a Bagalla ) az utolsó században az európai hajók fehér-fekete ( festését ) sok esetben másolta, ( Megj. tőlem: beleértve a fehérre festett csíkon az ágyúnyílások feketére festett imitációit ) míg végül is lemondott róla, s a natúr fához visszatért.

A sebek ( Die Schebecke ) ( 4* )

- A karavella ( Die Karavelle )

Ein kurzes Kapitel sei der Karavelle gewidmet, die nicht nur ein äußerst beliebter Schiffstyp war, sondern die durch Kolombus auch zu Berümtheit gelangte, denn zwei seiner Schiffe, die Pinta und die Nina, waren ja Karavellen.

Szánjunk egy rövid fejezetet a karavellának, ami nem csak egy rendkívüli kedveltségnek örvendett, hanem Kolumbusz által közismert lett, mert a hajói közül kettő, a Pinta és a Nina karavellák voltak.

Am interessantesten dürfte der Ursprung der Karavelle sein.

A legérdekesebb a karavella eredete lehet.

Es geht eindeutig auf die arabische Dau zurück, und zwar sowohl was den Rumpf als auch was die Takelage anbelangt.

Egyértelműen az arab daura visszavezethető, ami a testet és a kötélzetet illeti.

Der Rumpf ist bis auf Winzigkeiten kaum von dem einer Bagalla zu unterscheiden ...

A test - aproságoktol eltekintve - szinte nem különbözik a bagalláétol ...

Die Takelage der Karavelle ist - bis auf die übliche Veränderung der schrägquadratischen Segel zu Dreiecksegel - unmittelbar und eindeutig von der Ghanja übernommen, eine heute nicht mehr verwendeten Dau-Form, die übrigens in ihrem Puppüberbau von Schkebecke und Felukka kaum zu unterscheiden ist.

A karavella kötélzete - eltekintve a ferde négyszögletes vitorla átalakulásától háromszögűvé - egyértelműen a ghanjátol lett átvéve, egy ma már nem használt dauforma, ami egyébként a ( kinyúló ) tatfelépítményével a chebektöl és a felukkátol alig megkülönböztethető.

Die berühmte Karavelle ist also eigentlich nichts anderes als eine leicht modifizierte Dau, womit ein Beispiel mehr für die außerordentlich große, bis heute noch immer unterschätzte Bedeutung der arabischen Schiffe für Schiffsbau und Seefahrt der europäischen Mittelmeerländer gegeben wäre.

A híres karavelle tehát tkp. semmi más, mint egy kissé modifikált dau, s ezzel egy példával több a rendkívül nagy, az arab hajók ezidáig még mindig alábecsült befolyása az európai hajóépítésre és hajózásra a földközi tengeri államoknál.

A sebek ( Schebecke, Chebec, Xebec, Sciabecco )

Die Schebecke war neben der Galeere das wohl typischste Mittelmeerfahrzeug überhaupt.

A gálya mellett a sebek volt ( egyáltalán ) a legtipikusabb földközi tengeri jármű.

Ihr Ursprung ist nicht mit voller Sicherheit festzustellen.

Eredetét nem lehet teljes bizonyossággal megállapitani.

Sicher ist nur,, daß sie sich im 17. Jahrhundert bei marokkanischen und algerischen Piraten größter Beliebtheit erfreute, und die Vermutung liegt nahe, daß dort auch ihre ursprüngliche Heimat war.

Csak az biztos, hogy a 17. században marokkói és algíri kalózoknál nagy közkedveltségnek örvendett, s így megalapozottnak tűnik a vélemény, hogy ott volt az eredeti hazája.

Im frühen 18. Jahrhundert tauchte die Schebecke in Spanien und Frankreich auf.

A korai 18. században merült a sebek Spanyolban és Franciában fel.

Und ich halte es für durchaus Glaubhaft, wenn behauptet wird. die ersten spanischen Schebecken seien gebaut worden, um algerische Piraten mit ihren eigenen Waffen zu schlagen.

Ezért teljesen hihetőnek tartom az állítást, hogy az első spanyol sebekeket azért építették, hogy az algíri kalózokat a saját fegyverükkel győzzék le.

Die Schebecke war eib verhältnissmäßig flachgehendes Shiff mit scharfen, außerordentlich " scnellen " Linien, ein hevorragendee Segler, von einer verhältnissmäßig kleinen Besatzung zu bedienen und zudem mit einer Bewaffnung ausgerüstet, die einer Fregatte nicht nachstand.

A sebek egy viszonylagosan laposan járó hajó volt, éles, rendkívül gyors vonalakkal, egy kiváló vitorlás, viszonylagosan kis személyzettel és hozzá egy fegyverzettel ellátva, ami egy fregatténak is megfelelt.

Álljon itt egy kép az algíri sebekről, amit jelenleg a Hajomester kedves barátunk épít, s ami egy modellt 1760 -ból ábrázol, s ami a Science Museum, London -ban található. Ennek a hajónak a tervrajza A.F.Chapman angol származású , Göteborgban született egyik legnevezetesebb svéd hajótervező Architektura Navalis Mercatoria ( Északi hajó építészet ) c. 1768 -ból származó - könyvének - a valamikori NDK Rostocki Hinstorff Verlag ( könyvkiadó ) 1968, 1980, 1984 - es reprint utánnyomásának a Pl. LVIII - azaz az 58. -ik tábláján van nagyon szép, tiszta rajzban ábrázolva, sajnos csak a test, kötélzet, ill. vitorlázat nélkül.

 

 

A test ( Der Rumpf )

Schon auf den ersten Blick ist im Rumpfbau die Ähnlichkeit zwischen Galeere und Schebecke kaum zu übersehen.

Már az első pillantásra látható a hasonlóság a gálya és a sebek között.

Die schiffbautechnisch interessante Frage hierbei ist, wie sich aus der bekanntlich miserabel segelnden Galeere ein so hervorragender Segler wie die Schebecke entwickeln konnte.

A hajóépitéstechnikai érdekes kérdés ennél, hogyan tudott egy közismerten rosszul vitorlázó gályából egy olyan kiváló vitorlás mint a sebek kifejlődni.

Die Anregung zum Bau der Schebecke dürfte wohl - wieder einmal - von der arabischen Dau ausgegangen sein, im speziellen von der Ghanja.

Az ösztönzés a sebek építéséhez - újra egyszer - az arab dautol származhatott, speciálisan a ghanjátol.

az eredeti színes rajz B.Landström - Das Schiff - könyvében található
Die eigentliche Entwicklungslinie freilich läuft über die kleineren Galeerentypen, die Brigantino und die Galeotta, wobei ich leider nicht feststellen kann, inwiweit diese beiden nun schon von der Ghanja beeinflußt waren.

A tulajdonképpeni fejlődésvonal a kisebb gályatípusokon keresztül - a brigantinon és a galeottán - keresztül vonulhatott, ahol sajnos nem tudom megállapítani, mennyire lett ez a kettő már a Ghanjátol befolyásolva.

17. Egy gálya keresztmetszete

18. Galeotta "

19. Öreg sebek "

20. Újabb sebek " )   
Idézés a honlapján
Kedvenc
Nyomtatás
Küldés levélben

Utolsó frissítés : 2007. július 07. Szombat 17:32


Olvasók hozzászólása  Hozzászólás RSS küldése
 

Átlagos értékelés

   (0 szavazat)

 
Hozzászólás nyelve: Magyar (0), English (0)

Hozzászólás
A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.
Belépés vagy regisztráció szükséges.

Még nincs hozzászólásmXcomment 1.0.5 © 2007-2021 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
 
< Előző   Következő >

www.hajomakett.hu
Hajomakett.hu - Vitorlás, hajó, makett