Gályák, Dauk, Karavellák, Chebekek és társaik.

By Flamenco, on 2007. June 19. Tuesday 21:03

Average user rating :    (0 vote)

Views : 25740    

Favoured : None

Published in : Articles, Boats Story

There are no translations available

Igazán meglepődtem, hogy az Arab Ghanja c. cikkem , ill. annak néhány mondata ekkora vitát kavart. A vélemények egy része helyes, más része nem. Miután valószínűleg egyikünk sem doktorált hajótörténész, így csak az általunk elérhető szakirodalomra tudunk támaszkodni. De sajnos ezek egy része mára már elavult, s nagyon sokszor az újabb kori kutatások meglepő dolgokat hoznak napfényre. Ezért én sem fogok most senkivel sem vitatkozni, hanem egyszerűen a tudomásotokra hozom az én könyveimben található - többnyire nagyobb szakértök véleményeit ill. állásfoglalásait, mint mi vagyunk, s vonja le mindenki ezekből magának a véleményét.

Discuss this article on the forums. (0 posts)

Egyébként az a mondatom, ahol a Chebeket a Dautol származtatom, valóban csak félig igaz, azt kellet volna írnom, hogy a Gályától és a Dautol.Hogy egy hajómodellezőnek milyen mélyen kell az elméletben búvárkodnia, az függ magától a modellezőtől ill. a türelmétől, valamint az építendő modelltől ! Világos, hogy egy Victory -nál - ahol az "eredeti példány " a rendelkezésünkre áll, ( habár az a szó, hogy eredeti tkp. már eleve kétséges, mert a második Victory a csaknem 3 évszázados pályafutása alatt többször is átépítve ill. " átkötelezve " lett ) , vagy egy Vasánál, ahol szintén az " eredeti példány " hála a nemzetközi és svéd kutatoknak, akik 1960 -ban kiemelték és restaurálták, nyilván kevesebbet kell kutatnunk, mint egy Sta. Mariánál, egy Great Harry -nál vagy egy Golden Hind -nél, ill. egy Revenge - nél.Kedves Hajomester ! Egyáltalán nem sértődtem meg ! Habár a magánéletben néha meg szoktam sértődni, de szakmai ( legyen az a hajómodellezés, vagy a géptan ) kérdésekben sohasem !Az idézeteket nem azért közöltem németül is, hogy elkápráztassalak benneteket a német nyelvtudásommal, ami gondolom végül is 20 év itt élés és a német származásomból eredően nyilvánvaló, habár a német hajózási kifejezések nagy részét már itt szedtem össze. De őszintén : ki a fene tudja magyarul is - a hajóbolondokon kívül - hogy mit jelent a tarcs vagy a csarnak ?Hanem inkább azért, hogy a németül többé-kevésbé értök ellenőrizhessék a fordításaimat, valamint a németben kezdők eljátszadozhassanak a két nyelv grammatikai és szórendi különbözőségeivel. Akit pedig ez nem érdekel, az olvassa csak a magyar szöveget, bízva abban, hogy jól fordítottam. Amit pedig, bízván állíthatom - " a legjobb tudásom s lelkiismeretem " szerint tettem. ( Ezért elnézést kérek a következetlenségeimért, mint pl. hogy egyszer nagy és máshol kis betűvel írom a főneveket, az esetleges magyartalan szórendjeimért, valamint azért, hogy az egyes hajótípusok neveit egyszer németesen, máskor franciásan ill. magyarosan írom. De azért bízom benne, hogy a szövegeim legalább 90 %-ban érthetőek. )A számok a csillaggal a cikk hátulján található könyvekre utalnak.

Gálya ( Galeere ) ( 1* )

Nem tárgyaljuk itt az ókori - görög és romai - gályákat, csak az újkoriakat. Annyit azért megemlítek, hogy az ókori gályák " többsoros " - többemeletes megjelölés talán jobb lenne - evezőelrendezését, ahol minden evezőt csak egy ember hajtott, s akik meglehetősen furcsa elrendezésben ültek egymás felett ill. mellett , az újkoriak nem vették át.Ugyan akadt néhány kivétel, amik majdcsak hogy kísérletek voltak, - mint pl. a velencei Trireme 1539 -ből -de ezek nem voltak hosszú életűek. Ez az elrendezés meglehetősen kényelmetlen lehetett. Az újkori gályáknál az evezők mindig egy sorban voltak, de a fejlődés során egyre több ember hajtott egy evezőt. Ennek az extrém változata található pl. XV. Lajos királyi gályájánál, - La Reale 1680 - ahol egy majd 20 m hosszú evezőt 7 ember kezelt.

A hajótest ( Der Rumpf )

Im Unterschied zu fast allen anderen Schiffstypen bildete der Rumpf einer Galeere eine in sich geschlossene schiffbautechnische Einheit, die ausschließlich als Schwimmkörper diente.

Egy gálya teste - ellentétben más hajótípusokhoz - egy önmagában zárt hidrotechnikai egységet képezett, ami kizárólag úszótestként szolgált.

Der quadratische Kasten mit dem Riemenwerk, die Back mit den Kanonen und die Heckaufbauten waren diesem Schiffskörper nicht eingefügt, sondern aufgesetzt, und das geschlossene Deck des Rumpfes teilte deutlich sichtbar das Schiff horizontal in zwei Hälften.

A négyszögletes doboz az evezömüvel, az elöbástya az ágyukkal és a tatfelépitmények nem voltak a hajótesttel szervesen összeépítve, hanem csak " ráépítve ", és a test zárt fedélzete jelentősen, láthatóan a hajót vízszintesen két részre osztotta.

Neben dem älteren Typ der Schebecke ( ! ), die als nächste Verwandte der Galeere ein ähnliches Konstruktionsprinzip aufwies, finden wir die gleiche Bauweise bei den Petschili, - Hangtschou - und Futschou - Dschunken in China wieder.

A Chebec öregebb típusa mellett, - ami mint a gálya közeli rokona egy hasonló szerkesztési elvet mutat, - hasonló építési módot találunk a kínai Pteschili .... dzsunkáknál.

Es sei erwähnt, daß bei den Petschili - Dschunken der Heckaufbau ebenso wie bei den Galeeren weit nach hinten über den Achtersteven hinausragte. Diese ähnlichkeit ist frapperend.

Legyen megemlítve, hogy a Petschili dzsunkáknál a tatfelépítmény ugyanúgy mint a gályáknál a fartöke felett messze hátrafelé kinyúlt. Ez a hasonlóság jelentős.

Ein Einfluß chinesischer Dschunken auf den Schiffbau im Mittelmeer scheint auf den ersten Blick absurd.

Első pillantásra abszurdnak tűnik a kínai dzsunkák befolyása a földközi tengeri hajóépítésre.

Aber ich gebe zu bedenken: Marco Polo war Venetianer und ein Mann, der vom Schiffbau eine Menge verstand - von ihm stammen sehr genaue Beschreibungen chinesischer Dschunken.

De gondolják meg : Marco Polo velencei, s ezzel egy férfi volt aki nagyon értett a hajóépítéshez - kínai dzsunkák nagyon pontos leírása származik tőle.

Im 14. Jahrhundert, kurz nach der Rückkehr Marco Polos aus China, wandelt sich die Galeere von jener noch der Antike verbundenem Form des frühen Mittelalters zu dem Typ mit völlig abgeschlossenem Rumpf und weit ausledenden Heckaufbau, den wir aus dem 16. , 17. und 18. Jahrhundert kennen und der so verblüffende Ähnlichkeiten besonders mit der Petschili - Dschunke hat.

A 14. században, röviddel Marco Polo Kínából való visszatérése után megváltozott a korai középkor a még az antikhoz kötődő gályák formája, ahhoz a típushoz a teljesen zárt test és messzire kinyúló tatfelépítménnyel, amit mi a 16. , 17. és 18 századból ismerünk s ami olyan meglepő hasonlóságot különösen a Petschili dzsunkával mutat.

Ist es nur ein Zufall ?

Csak véletlen ?

Der Rumpf der Galeeren war spindelförmig, lang und schmal, mit geringem Tiefgang.

A gálya teste orsóformájú, hosszú és keskeny, csekély merüléssel.

( Megj. tölem : Egy gálya gerinchossza sokszor a testszélesség 8-9-szeresét is elérhette, ahol a középsó 1/3 - 1/2 részen lévő bordák teljesen egyformák voltak.)

Er war ideal für die Fortbewegung durch Riemen, aber keineswegs ideal für die Fortbewegung durch Segel.

Ez ( a test ) ideális volt az evezőkkel való ( előre ) mozgatásra, de semmiesetre sem vitorlázásra.

Die Galeeren waren - trotz ihrer imposanten Lateinsegel - ausgesprochene Ruderschiffe, denn der flache, lange, schmale Rumpf, ausschließlich für den Riemenantrieb konstruiert, machte sie zu äußerst schlechten Seglern.

A gályák - az impozáns latin vitorlájuk ellenére - kimondottan evezőshajók voltak, mert a lapos, hosszú, keskeny test, kizárólag evezőshajtóműre szerkesztve, rendkívül rossz vitorlássá tette őket.

De nem akarom itt az egész könyvet lefordítani. !

Dau ( Dau, Dhau ) ( 3* )

Ez a téma annyira bonyolult és sokrétű, hogy éppen csak címszavakban tudok írni róla, ha nem akarom az egész könyvet lefordítani.

A téma ( Das Thema )

Arabien - Araber - Arabisch

Arábia - arabok - arab

Fast unwillkürlich verbinden wir mit diesen Worten die Vorstellung von Sand, Wüste, glühender Sonne und burnusverhüllten Gestalten auf schwankenden Kamelrücken.

Szinte akaratlanul összekapcsoljuk ezekkel a szavakkal a homok, sivatag, forró Nap és burnusba burkolt, himbáló teveháton (" lovagló") alakok elképzelésével.

Meer und Schiffe assoziiert mit diesen Begriffen wohl kaum jemand.

Tengert és hajókat szinte senki sem asszociálja ezeket a fogalmakat.

Und doch sind mehr als 2000 Jahren die Araber und ihre Nachbarvölker im östlichen und südlichen Mittelmeer, im Roten Meer, im Persischen Golf, an der Ostküste Afrikas und im Indischen Ozean hervorragende Seeleute und Schiffsbaumeister.

Ès mégis - több mint 2000 éve ( vannak ) az arabok és a velük szomszédos népek a keleti és déli földközi tengeren, a vörös tengeren, a perzsa öbölben, Afrika keleti partjainál és az indiai óceánon kiemelkedő tengerészek és hajóépítő mesterek.

( Ennyit bevezetőül. )

A legöregebb dauk ( Die ältesten Daus ) ( 3* )

Wie ich schon eingangs erwähnte, ist das Wort "Dau" aber nur eine Sammelbezeichnung für Schiffe eines Gebietes, das sich von der südöstlichen Mittelmeerküste bis Sansibar und Madagaskar im Süden und der indischen Malabar - und Koromandelküste im Osten erstreckt, und die Schiffe dieses Raumes waren und sind alles andere als einheitlich, auch wenn sich eine grundlegende Charakteristika fast überall nachweisen lassen.

Mint ahogy már a bevezetőben említettem, a szó "Dau" csak egy gyűjtőfogalma a hajóknak amik a földközi tenger délkeleti partjaitól Sansibárig és Madagaskárig délen és az indiai Malabar - és Koromandel partokig keleten találhatok, és e terület hajói minden más mint egységesek vannak és voltak, akkor is ha egy alapvető karakterisztika ( és hasonlóság ) szinte mindenhol bizonyítható.

Die Doni

Von den Küsten Indiens stammt jenes Schiff, das man wohl als den ältesten gesicherten Vertreter der Daufamilie bezeichnen muß : die Doni

India partjairól származik a hajó, amit a dau család egyik legöregebb képviselőjeként kell bizonyítottan megjelölni : a doni.

Die Mtepe

Handelt es sich bei der Doni um eine Frühform oder besser Vorstufe der Dau, so muß die Mtepe, die bis ins letzte Jahrhundert an der Lamuküste segelte, als die wohl älteste Dau angesprochen werden.

Ha a donit mint a dauk egyik korai formájának, jobban mondva egy " elő fokozatnak " tekintjük, akkor muszáj a Mtepe -ben - ami az utolsó évszázadig még a Lamuparton vitorlázott - mint a legöregebb daunak tartanunk.

Die Manché

Der jüngste unter diesen Urtypen der Dau war die Manché, die bereits über alle typischen Bauelemente einer Dau verfügte, die sie zu einem ausgezeichneten Segler machten.

A legfiatalabb ezek között a dau östipusai között volt a Manché, amelyik már rendelkezett minden tipikus dau építőelemmel, amik ezt egy kiváló vitorlássá tették.

A nyugatarábiai dau ( Die westarabische Dau )

Wenn wir Dau sagen, so haben wir gewönlich die Vorstellung eines Schiffstyps, der sich in etwa mit den Fahrzeugen des westarabischen Raumes deckt, also mit Schiffen wie der Sambuk, der Bagalla, der Bum und der Ghanja, die einst auch im Mittelmeer segelten.

Ha daut mondunk, akkor többnyire egy hajótípusra gondolunk, amik a nyugat arábiai terület járműveinek felelnek meg, tehát a Sambuk, Bagalla, Bum és a Ghanja -nak.

Die Nurih

Die älteste westarabische Dau und zugleich Prototyp aller Schiffe dieses Gebietes ist die Nurih.

A legöregebb nyugatarábiai dau és ennek a terület hajoinak a prototipusa a Nurih.

Die auf Tafel 7 gezeigte Modell ist eine Nurih von 1830.

A hetes táblán mutatott modell egy Nurih 1830 -ból.

Der Typ selbst freilich erheblich älter, er stammt etwa aus dem 12. oder 13. Jahthundert.

Maga a típus azonban jelentősen öregebb, kb. a 12. - 13. századból származik.

Die Nurih war hochseetüchtig.

A Nurih alkalmas volt nyílt tengeri hajózásra.

Sie wurde als Frachtschiff benutzt, aber auch von Sklavenhändler und Piraten gern verwendet.

A nurit használták teherhajónak, de a rabszolga kereskedők és a kalózok is szívesen használták.

Die Mahaila

Im Rumpf nahezu identisch, nur kleiner als die Nurih ist die Mahaila, ein kleinerer Küstenfahrer mit guten Segeleigenschaften, der jedoch nicht hochseetüchtig war.

A testben majdnem hasonló a Nuri-hoz, egy kisebb parti vitorlás, jó vitorlázó tulajdonságokkal, de nyílt tengerre nem alkalmas.

Die Khalissa

Der Mahaila nah verwandt ist die Khalissa, ebenfalls ein Küstenfahrer mit nur einem Mast und Segel.

A Mahaila közeli rokona a Khalissa, szintén egy parti vitorlás, csak egy árboccal és vitorlával.

In entsprechend kleinen Varianten wurde als Beiboot von größeren Daus, insbesondere Sambuks und Ghanjas mitgeführt.

Megfelelően kisebb variációkban használták csónaknak a nagyobb dauk, különösen a Sambuk és a Ghanja. ( Megj. tőlem : De nem a fedélzeten , mert nem fért volna el, hanem vontatva. )

Die Sambuk

Die Sambuk ( Tafel 10 ) ist in den Linien des Rumfes mit der Khalissa nahezu identisch, jedoch erheblich größer.

A Sambuk ( 10.-es tábla ) a test vonalaival a Khalissával majdhogynem azonos, de jelentősen nagyobb.

Zusammen mit der Bagalla und der Bum ist die Sambuk der wohl bekannteste Dautyp, der auch auf den europäischen Schiffbau Einfluß ausgeübt hat - doch davon in einem späteren Kapitel.

A Bagallával és a Bummal a Sambuk az egyik ismertebb Dautipus, ami az európai hajóépítésre jelentős befolyást gyakorolt - de erről egy későbbi fejezetben.

Al Bahran - arab Sambuk - Corel épitödoboz

 

Die Bagalla

Zu den bekanntesten Dautypen zählt auch die Bagalla.

A legismertebb Dautipusok közé tartozik a Bagalla is.

Björn Landström nennt sie " das formschönste dieser Schiffe".

B. Landström " a legszebb formájú ezek közül a hajók ( dauk ) közül " említi.

Auf jeden fall ist sie ... das größte und vor allem eines der jüngsten Mitglieder der Daufamilie.

Mindenesetre ... a dau család legnagyobb és mindenekelőtt legfiatalabb tagja.

Der Rumpf der Bagalla folgt im großen und ganzen dem Vorbild der Sambuk, nur ist er völliger, breuter und kürzer mit einer Grundabmessung Breite am Hauptspant zu Länge in der Wasserlinie von 1: 3,4.

A Bagalla teste nagyjából és egészében a Sambuk példáját követi, csak teltebb, szélesebb és rövidebb az alapméretében, a viszony a főborda szélesség és a vízvonalhossz között 1 : 3,4.

Das macht die Bagalla zu einem zwar nicht ganz so schnellen, doch zuverlässigen umd hochseetüchtigen Segler.

Ámbár ez a Bagallát nem túl gyors, de megbízható és nyílt tengeri vitorlássá teszi.

Die Ghanja

Die ebenfalls hochseetüchtige Ghanja segelt heute nicht mehr.

A hasonloan nyilttengeri hajozásra alkalmas Ghanja ma már nem vitorlázik.

Deshalb ist ihr Aussehen teilweise recht umstritten, was freilich auch daran liegen kann, daß sie im Laufe der Zeit verhältnismäßig starke Veräenderungen in Rumpf und Takelage durchmachte.

Ezért a "kinézése" részben meglehetősen vitatott, ami attól is függhet, hogy az idő múlásával meglehetősen nagy változások a testében és a vitorlázatában történtek.

Wahrscheinlich war sie länger und schlanker als andere Daus und der einzige Dreimaster jenen Gewässern.

Valószínűleg hosszabb és karcsúbb volt a többi Daunál, és az egyetlen háromárbocos ezeken a vizeken.

Bis ins 19. Jahrhundert hinein scheint die Ghanja überhaupt vorzugsweise als Kriegs- und Piratenschiff verwendet worden zu sein.

Ugy tünik, hogy egészen a 19. századig főleg mint hadi- és kalózhajóként volt használatban.

Wozu ihre Grundabmessungen und die vorhandenen Unterlagen passen, die bei diesem Dautyp fast immer mehr oder minder guten Bewaffnung sprechen.

Amihez az alapméretei és a meglévő bizonyítékok passzolnak, amik ennél a Dautipusnál majd mindig többé-kevésbé jó fegyverzetről tanúskodnak.

( Ennek a Science Museumban - London - található modell alapján rekonstruálta Mondfeld a Ghanjáját, ami után aztán a modellemet építettem. )

Die Bum

Der Sambuk und Bagalla ebenfalls nahe verwandt ist die Bum, die wie diese zu den hochseetüchtigen Dautypen gehört.

Éppen úgy közeli rokona a Sambuknak és a Bagallának a Bum, ami szintén a nyílt tengeri hajózásra alkalmas tipusok közé tartozik.

A keletarábiai Dau ( Die ostarabische Dau )

Mivel ezek nem tartoznak szorosan a témánkhoz, ezért csak felsorolom őket.

Die Balam

Die Beden

Die Zaruk

Die arabische Battela

Die indische Battela

Die Pattamar

Die Maschwa

Die Nil - Dau

Lásd mint fent.

Die Nilboote

Die Gyassa

Die Dehabiya

Befolyások keletröl ( Einflüsse aus dem Osten )

Most kezdünk lassan a vitatémánkhoz közelíteni !

Es versteht sich von selbst, daß ein Schiffstyp, der sich aus Elementen versciedener Kulturen zusammensetzt, auch seinerseits wiedrum auf diese zurückwirkt und selbst auch immer wieder neue Anregungen und Impulse von ihnen emfängt.

Mágától értetődik, hogy egy hajótípus, ami különböző kultúrák elemeiből áll össze, ezekre visszahat, s a továbbiakban újra ezektől új impulzusokat és ösztönzéseket kap.

Was die arabische Dau anbelangt, so hat sie sich im großen und ganzen seit dem Augenblick, als sie ihre endgültige Form gefunden hatte, äußerst resistent gegen weitere Einflüsse gezeigt.

Ami az arab Daut illeti, többé-kevésbé a pillanattól kezdve, amikor a végleges formáját megtalálta, nagyon ellenállónak mutatta magát, ami a további ( külső ) befolyásokat illeti.

Westeuropa hatte im Schiffsbau zu der Zeit, als die Dau ihre endgültige Form entwickelte, ohnehin nicht allzuviel zu bieten, und auch die späteren Einflüsse blieben - trotz der in den letzten Jahrhunderten überragenden ( und vielleicht manchmal auch überschätzten )

Technologie - gering.

Abban az időben amikor a Dauk a végleges formájukat kifejlesztették, a nyugat európai hajóépítés amúgy sem tudott sokat nyújtani, és a későbbi befolyások ( a Daukra ) - az utolsó európai évszázadok kiemelkedő ( és talán néha talán túlértékelt ) technológiája csekély volt.

Im Gegensatz dazu hat der arabische Schiffsbau ganz entscheidende Einflüsse auf die Entwicklung des westeuropäischen Schiffsbau genommen.

Ezzel ellentétben az arab hajóépítés egészen döntő befolyást gyakorolt a nyugat európai hajóépítésre.

Die Schebecke

Zu den wichtigsten Geschenken, die der ostmediterrane Raum der abendländlichen Seefahrt gemacht hat, gehört zweifellos das Lugger - und Lateinersegel.

A legfontosabb ajándékok közé, amiket a kelet mediterrán terület a napnyugati tengerészetnek ajándékozott, kétségkívül a Lugger- és Latin vitorla tartozik.

Der Dau nah verwandt und aus ihren Konstruktionprinzipien hervorgegangen ist auch ein Schiffstyp, der sich seit dem 17. Jahrhundert durch seine hervorragenden Eigenschaften

bei den europäischen Anliegerstaaten des Mittelmeeres größter Beliebtheit erfreute, die Schebecke. ( ! )

A Dau közeli rokona és a ( Dauk ) szerkesztési alapelveiből származott egy hajótípus ( is ) , ami

a 17. század óta ami a kiemelkedő tulajdonságai miatt, a földközi tenger melletti államoknál nagy közkedveltségnek örvendett - a Chebec.

Was die scharfen, " schnellen " Linien betrifft, so stand bei der Schebecke nicht nur die Galeere Pate, sondern es ist mit einiger Sicherheit anzunehmen, daß sie eine höchst geglückte Weiterentwicklung der Ghanja war.

Ami az éles, " gyors " vonalakat illeti, nem csak a gálya volt a Chebec kereszt apja, hanem meglehetős bizonysággal állítható, hogy ö ( a Chebec ) a Ghanjának egy nagyon szerencsés továbbfejlesztése volt.

Dafür sprechen auch die drei Masten, wenn diese auch nach europäischen Vorbild nicht Karavell - bzw. Ghanjasystem aus Groß -, Besan- und Bonaventuramast, sondern aus Fock -, Groß- und Besanmast bestanden und als Segel nicht die Trapezförmigen Dausegel, sondern die dreieckigen Lateinersegel gefahren wurden.

Szintén amellett szól a három árboc, akkor is, ha nem a karavella ill. ghanja szisztéma szerint Fő -, Besan - és Bonaventura árbocból álltak, hanem Elő -, Fő -és Besan árbocból, valamint a vitorlaként nem a trapézformájú Dauvitorlát, hanem háromszögű latin vitorlát hordoztak.

Die Karavelle

Auch auf einen anderen, für den europäischen Schiffsbau außerordentlich wichtigen Schiffstyp übte die arabische Dau ihre Wirkung aus : die Karavelle.

Szintén egy másik, az európai hajóépítésben rendkívül fontos hajótípusra gyakorolt az arab Dau nagy befolyást : a Karavellára.

Vergleicht man die Linienführung oder etwa das Heck der Karavelle mit dem der Sambuk ( Abb. 26 und 27 ), so ist die Verwandtschaft unbestreitbar.

Ha össze hasonlítjuk a Karavella vonalvezetését vagy a tatját a Sambukéval ( Kép 26 és 27 ), a rokonság vitathatatlan.

( Az erre következő jó két oldal további érvelést most se kedvem se időm nincs lefordítani. Az érdekeltek megtalálják a 3* jelű könyvben a 44-45-46 oldalon, ha valaki aki komolyan érdekelt s nem jut hozzá, annak tudok kópiákat ezekről az oldalakról küldeni. )

Zusammenfassend könnte man sagen, daß die Karavelle mit dem europäischen Schiffsbau so wenig und mit dem arabischen so viel gemeinsam hat , daß man sie meines Erachtens mit gutem Gewissen als " westeuropäische Dau " führen sollte.

Összefoglalva mondhatnánk, hogy a Karavellának az európai hajóépítéshez olyan kevés és az arabhoz olyan sok köze van, hogy azt a véleményem szerint jó lelkiismerettel " nyugat európai Daunak" nevezhetjük.

Befolyások nyugatrol ( Einflüsse aus dem Westen )

Einflüsse sind meistens wechselseitig, und wenn auch unbestreitbar der Einfluß aus dem arabischen Raum auf den europäischen Schiffsbau erheblich größer und in seiner Wirkung nachhaltiger war als umgekehrt, so blieb auch die Dau von europäischen Vorbildern nicht völlig unberührt.

Befolyások többnyire kétoldalúak, s akkor is, ha a befolyás az arab területről az európai hajóépítésre jelentősen nagyobb volt és összhatásában is nagyobb volt, mint fordítva, a dau sem volt az európai behatástól megkímélve.

Példa:

Das auffallendste Charakteistikum der Bagalla ist ihr Heckspiegel mit Seitentaschen über einem Rundgat, das deutlich den europäischen Schiffen dieser Zeit nachgebildet ist und sich auch in seiner Form bis ins erste viertel des letzten Jahrhunderts stilistisch mitentwickelte, dann freilich stehenblieb und sich nach und nach wieder zu den Formen des frühen 17. Jahrhunderts zurückentwickelte.

A bagalla legfeltűnőbb karakterisztikája a tattükör a az oldalzsebekkel egy kerek tat fölött, jelentősen ennek a korszaknak az európai hajóit másolta, és ebben a formában az utolsó évszázad első negyedéig stílusában továbbfejlődött, aztán megállt, s újra a korai 17. századi formáig visszafejlödött.

Ein ähnliches Phänomen kann man auch im Anstrich des Rumpfes beobachten, bei dem man im letzten Jahrhundert das Schwarz-Weiß europäischer Schiffe vielfach nachahmte, schkießlich aber wieder darauf verzichtete und zu Naturholz zurückkehrte.

Egy hasonló fenomént figyelhetünk meg a test festésénél, ahol ( a Bagalla ) az utolsó században az európai hajók fehér-fekete ( festését ) sok esetben másolta, ( Megj. tőlem: beleértve a fehérre festett csíkon az ágyúnyílások feketére festett imitációit ) míg végül is lemondott róla, s a natúr fához visszatért.

A sebek ( Die Schebecke ) ( 4* )

- A karavella ( Die Karavelle )

Ein kurzes Kapitel sei der Karavelle gewidmet, die nicht nur ein äußerst beliebter Schiffstyp war, sondern die durch Kolombus auch zu Berümtheit gelangte, denn zwei seiner Schiffe, die Pinta und die Nina, waren ja Karavellen.

Szánjunk egy rövid fejezetet a karavellának, ami nem csak egy rendkívüli kedveltségnek örvendett, hanem Kolumbusz által közismert lett, mert a hajói közül kettő, a Pinta és a Nina karavellák voltak.

Am interessantesten dürfte der Ursprung der Karavelle sein.

A legérdekesebb a karavella eredete lehet.

Es geht eindeutig auf die arabische Dau zurück, und zwar sowohl was den Rumpf als auch was die Takelage anbelangt.

Egyértelműen az arab daura visszavezethető, ami a testet és a kötélzetet illeti.

Der Rumpf ist bis auf Winzigkeiten kaum von dem einer Bagalla zu unterscheiden ...

A test - aproságoktol eltekintve - szinte nem különbözik a bagalláétol ...

Die Takelage der Karavelle ist - bis auf die übliche Veränderung der schrägquadratischen Segel zu Dreiecksegel - unmittelbar und eindeutig von der Ghanja übernommen, eine heute nicht mehr verwendeten Dau-Form, die übrigens in ihrem Puppüberbau von Schkebecke und Felukka kaum zu unterscheiden ist.

A karavella kötélzete - eltekintve a ferde négyszögletes vitorla átalakulásától háromszögűvé - egyértelműen a ghanjátol lett átvéve, egy ma már nem használt dauforma, ami egyébként a ( kinyúló ) tatfelépítményével a chebektöl és a felukkátol alig megkülönböztethető.

Die berühmte Karavelle ist also eigentlich nichts anderes als eine leicht modifizierte Dau, womit ein Beispiel mehr für die außerordentlich große, bis heute noch immer unterschätzte Bedeutung der arabischen Schiffe für Schiffsbau und Seefahrt der europäischen Mittelmeerländer gegeben wäre.

A híres karavelle tehát tkp. semmi más, mint egy kissé modifikált dau, s ezzel egy példával több a rendkívül nagy, az arab hajók ezidáig még mindig alábecsült befolyása az európai hajóépítésre és hajózásra a földközi tengeri államoknál.

A sebek ( Schebecke, Chebec, Xebec, Sciabecco )

Die Schebecke war neben der Galeere das wohl typischste Mittelmeerfahrzeug überhaupt.

A gálya mellett a sebek volt ( egyáltalán ) a legtipikusabb földközi tengeri jármű.

Ihr Ursprung ist nicht mit voller Sicherheit festzustellen.

Eredetét nem lehet teljes bizonyossággal megállapitani.

Sicher ist nur,, daß sie sich im 17. Jahrhundert bei marokkanischen und algerischen Piraten größter Beliebtheit erfreute, und die Vermutung liegt nahe, daß dort auch ihre ursprüngliche Heimat war.

Csak az biztos, hogy a 17. században marokkói és algíri kalózoknál nagy közkedveltségnek örvendett, s így megalapozottnak tűnik a vélemény, hogy ott volt az eredeti hazája.

Im frühen 18. Jahrhundert tauchte die Schebecke in Spanien und Frankreich auf.

A korai 18. században merült a sebek Spanyolban és Franciában fel.

Und ich halte es für durchaus Glaubhaft, wenn behauptet wird. die ersten spanischen Schebecken seien gebaut worden, um algerische Piraten mit ihren eigenen Waffen zu schlagen.

Ezért teljesen hihetőnek tartom az állítást, hogy az első spanyol sebekeket azért építették, hogy az algíri kalózokat a saját fegyverükkel győzzék le.

Die Schebecke war eib verhältnissmäßig flachgehendes Shiff mit scharfen, außerordentlich " scnellen " Linien, ein hevorragendee Segler, von einer verhältnissmäßig kleinen Besatzung zu bedienen und zudem mit einer Bewaffnung ausgerüstet, die einer Fregatte nicht nachstand.

A sebek egy viszonylagosan laposan járó hajó volt, éles, rendkívül gyors vonalakkal, egy kiváló vitorlás, viszonylagosan kis személyzettel és hozzá egy fegyverzettel ellátva, ami egy fregatténak is megfelelt.

Álljon itt egy kép az algíri sebekről, amit jelenleg a Hajomester kedves barátunk épít, s ami egy modellt 1760 -ból ábrázol, s ami a Science Museum, London -ban található. Ennek a hajónak a tervrajza A.F.Chapman angol származású , Göteborgban született egyik legnevezetesebb svéd hajótervező Architektura Navalis Mercatoria ( Északi hajó építészet ) c. 1768 -ból származó - könyvének - a valamikori NDK Rostocki Hinstorff Verlag ( könyvkiadó ) 1968, 1980, 1984 - es reprint utánnyomásának a Pl. LVIII - azaz az 58. -ik tábláján van nagyon szép, tiszta rajzban ábrázolva, sajnos csak a test, kötélzet, ill. vitorlázat nélkül.

 

 

A test ( Der Rumpf )

Schon auf den ersten Blick ist im Rumpfbau die Ähnlichkeit zwischen Galeere und Schebecke kaum zu übersehen.

Már az első pillantásra látható a hasonlóság a gálya és a sebek között.

Die schiffbautechnisch interessante Frage hierbei ist, wie sich aus der bekanntlich miserabel segelnden Galeere ein so hervorragender Segler wie die Schebecke entwickeln konnte.

A hajóépitéstechnikai érdekes kérdés ennél, hogyan tudott egy közismerten rosszul vitorlázó gályából egy olyan kiváló vitorlás mint a sebek kifejlődni.

Die Anregung zum Bau der Schebecke dürfte wohl - wieder einmal - von der arabischen Dau ausgegangen sein, im speziellen von der Ghanja.

Az ösztönzés a sebek építéséhez - újra egyszer - az arab dautol származhatott, speciálisan a ghanjátol.

az eredeti színes rajz B.Landström - Das Schiff - könyvében található
Die eigentliche Entwicklungslinie freilich läuft über die kleineren Galeerentypen, die Brigantino und die Galeotta, wobei ich leider nicht feststellen kann, inwiweit diese beiden nun schon von der Ghanja beeinflußt waren.

A tulajdonképpeni fejlődésvonal a kisebb gályatípusokon keresztül - a brigantinon és a galeottán - keresztül vonulhatott, ahol sajnos nem tudom megállapítani, mennyire lett ez a kettő már a Ghanjátol befolyásolva.

17. Egy gálya keresztmetszete

18. Galeotta "

19. Öreg sebek "

20. Újabb sebek " )

Hasonló típusok ( Ähnliche Typen )

Brigantina

Brigantina

Pinke

Die Pinke war vor allem im Ligurischen Meer und im Golfe du Lion verbreitet und dem neueren Typ der Schebecke nahe verwandt.

A pinke többek előtt a Ligur tenger és az Oroszlán öbölben volt elterjedve és a sebek újabb típusával áll közeli rokonságban.

Wenn auch wesentliche Charakteristika von der Schebecke übernommen waren, so erscheint der Rumpf der Pinke kürzer, gedrungener und plumper.

Ha a sebek fontosabb karakterisztikus jegyeit át is vette, a pinke teste rövidebb, tömzsibb és esetlenebbnek tűnik.

Ligur pinke " Nostra Signora del Carmine " - A Carmine-i Miasszonyunk, 1810

Polacker

Einer der sonderbarsten Schiffstypen ist zeweifellos der Polacker.

Az egyik legfurcsább hajotipus kétségkivül a Polacker.

Tőlem : Úgy néz ki, mintha a hajó két teljesen eltérő típusból lett volna összeállítva. Mintha egy sebeket és egy fregattot a főbordánál elfűrészeltünk volna, s a sebek elejét a fregatt hátuljával összeragasztanánk. A Polacker egyébként szó szerint lengyel -t jelent ( a " polák " a magyarban is a lengyelekre használt csufszó ) , s sajnos évtizedek óta nem tudtam rájönni, hogyan kaphatta egy földközi tengeri keverék hajótípus a nevét a lengyelektől, hiszen még a magyar mese világban is Pomeránia az Óperenciás tengerhez hasonlóan a világ végét jelenti. "Pomeránia " egyébként egy a németek és a lengyelek között évszázadokon keresztül vitatott terület a keleti tenger partjain, aminek a nyugati része a mai, korábban NDK-ás Mecklenburg - Vorpommer.

S ha még nem elég az összevisszaságból, álljon itt egy példa a Polacker - Schebecke -re - ami a francia területen a Misticque , Misztikus nevet kapta s tkp. egy sebek testre felhúzott Polacker kötélzetet ill. vitorlázatot jelentett. Meglepően jó modellt lehet - egy kis féljavítással - a német Krick cég aránylag nem is túl drága építődobozából 1 : 50 -ben építeni, amit én is szívesen megépítenék, ha nem lennék amúgy is tele más " kötelező " modellekkel.

 

 

Tartane

Ennek a családnak a legkisebb tagja a Tartane, egy kétárbocos kis hajó, ami a Földközi tenger egész északi partjainál kedvelt volt. Példának álljon itt egy albán tartane. ( Albánia végül is egy kicsit közelebb van a Földközi tengerhez mint Lengyelország ! )

Albán Tartane modellje 1810, a Musée de la Marine, Paris -ból

Talán hogy megemlíthetném, az utóbbi időben meglehetősen sok s többnyire tudományosan megalapozott riportfilm látható a Phoenix és a NrTv ( ? ) csatornáin , ( sajnos általában éjfél után, s ezek a programok a TV újságokban nem jelennek meg; s így csak az éjjeli baglyok kapják el néha őket ,ill. a teletextes tévéken ott megnézhető a műsorelőzetes, de gondolom, hogy otthon is foghatok ) amik egyre inkább a Tendez-re hajlanak, hogy a karavellák a dauk másolatai.Én magam is felvettem néhányat videóra, komolyabb érdeklődőknek talán valamikor később tudok kópiákat küldeni.

 

Vasa

S ezzel sajnos be kell hogy fejezzem azt a cikket, mert ebbe a témába mélyebben belemerülni teljesen felrobbantaná az " időháztartásomat ", s talán azt jelentené, hogy a lábjegyzetben lévő könyveket teljesen le kellene fordítanom, amire sajnos nincs időm ! A mélyebben érdekelteknek csak azt tudom ajánlani, hogy próbálják beszerezni ezeket a könyveket.Nem éppen idetartozik, talán inkább a Ghanja cikkem végéhez, habár itt is emlegettem a Vását, egy kép a Vasa tükréről. A múltkor még nem rendelkeztem a könyvel, amiben van. Világosan látszik, hogy az oldalfalak nem kékek hanem pirosak voltak, s a szobrok sem voltak mind aranyozva,hanem sok természetes színre volt festve. Már pedig a képet meglehetösen autentikusnak kell tartanunk, mert Göte Göranson festette, aki a Vasamuseet, Stockholm egyik munkatársa.

 

 

 

 

Még valamit :

Tamásnak már említettem : Gyűjtsétek össze a legégetőbb problémáitokat egy kupacba, amik egy részéről mindig olvasok a " klubban " , de egyenként képtelen vagyok rájuk válaszolni. Tervezett cikkeim egy része arra vár, hogy magyarítsam őket. Más részük tkp. már készen is vannak.

  • Az "Építődobozok" ... negyedik, befejező része.
  • Egy sorozat a hajótestek építésének a módozatairól, összekötve egy általam rekonstruált flamand galeon építésével.
  • Egy sorozat az álló kötélzetről, s annak gyakorlati kivitelezéséről.
  • A HMS Agamemnon 1781 építése

Szeretnék tőletek visszajelzést kapni, amennyiben ezek a témák érdekelnek Benneteket !

Addig is - Schiff ahoi ! - jó tanulást és jó építést !

Flamenco

Könyvek :

  1. W.Mondfeld - Die Galeere vom Mittelalter bis zur Neuzeit
  2. E. Paris - Die grosse Zeit die Galeeren und Galeassen
  3. W. Mondfeld - Die arabische Dau
  4. W. Mondfeld - Die Schebecke und andere Schiffstypen des Mittalalters
  5. B. Landström - Das Schiff
   
Idézés a honlapján
Kedvenc
Nyomtatás
Küldés levélben

Last update : 2007. July 07. Saturday 17:32


Users' Comments  RSS feed comment
 

Average user rating

   (0 vote)

 
Comment language: Magyar (0), English (0)

Add your comment
Only registered users can comment an article. Please login or register.

No comment postedmXcomment 1.0.5 © 2007-2021 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved