Az állókötélzet
Írta: Szeibel Laszlo   
2009. április 08. Szerda 13:56
A hajó(modell)testekkel és palánkozásukkal foglalkozó cikkek mellett párhuzamosan elindítjuk a kötélzet, azon belül is az állókötélzet részeit és annak gyakorlati felszerelését taglaló cikksorozatot is. Fogadjátok sok szeretettel!

 

 

Az állókötélzet
(Stehendes Gut, Standing Rigging)


Általános tudnivalók

 Itt tulajdonképpen az északi, ill. európai hajók állókötélzetéről beszélünk, mert a déli, egzotikus hajók (dau, chebec, gálya, sok esetben karavella) esetében nem beszélhetünk igazi állókötélzetről, ugyanis az árbocokat tartó, rögzítő kötelek macskafejek helyett csigasorral, blokkokkal voltak bonthatóan rögzítve, illetve az oldalkötelek nem hordtak hágószálakat. Az „igazi” állókötélzet esetében ezek a kötelek fixen voltak rögzítve, innen az állókötél elnevezés. A kész hajótest vízre bocsájtása (Stapellauf, Launch), és az árbocok beemelése után kezdődött meg az állókötélzet szerelése. Az állókötélzet feladata az árbocok rögzítése, mert a viszonylag vékony árbocokat a vitorlákra ható szélnyomás ezek nélkül a kötelek nélkül eltörte, ill. kidöntötte volna. (Egészen más úton haladt a kínai hajóépítés, ahol az un. denevérvitorlák többszörös rúdjai mind saját nyaklóval voltak az árbocokon rögzítve, s ez által mintegy megosztották az árbocok egyes részeire ható szélnyomást, s így az állókötélzetet feleslegessé tették.) Az állókötélzet az egyárbocos hajóktól a 3-4 árbocos több ütegsoros hajókig hosszú fejlődésen ment keresztül. (Sokat morgok Marjai könyveire, de ebben az esetben lehet használni, amit ír, csak néhol nem elég részletes, főleg ami a méretezést illeti.)
Az állókötélzet színe csak a korai hajóknál, valamint a későbbi századokban - kb. 1300-1500 között - a kereskedelmi hajók egy részénél volt natúr. Főleg hadihajóknál kezdték a köteleket kátrányozni, tartósítás végett. (Érdekes megemlíteni, hogy a legújabb kutatások szerint, pont a kátrányozott kötelek voltak rövidebb életűek, míg a viaszolt natúr kötelek jobban bírták a strapát.) Ezért ezeknek a színe a kátrány sűrűségétől, és a koruktól függően a közép barnától a majdnem feketéig terjedt. Az utóbbi időben egy érdekes „divat” terjedt el a modellezők körében, egyesek a hágószálakat (Webleinen, Ratlines) natúr színű kötélből készítik. Ami persze teljesen hamis, mert ha a csarnakok kátrányozva voltak, akkor a hágószálak is. Világos, hogy ha a csarnakok natúrak voltak, akkor a hágószálak is, de a kettő keverése nem igazán korhű. Még egy gyakori hibát meg kell itt is említsek a hágószálakkal kapcsolatban! Sok olyan - egyébként elég jól megépített - modellt lehet látni, ahol a hágókötelek ugyanolyan vastagok, mint a csarnakok vagy alig vékonyabbak. A hágószálak a valóságban minden egyes (!) csarnakon 1/2"azaz 12,7 mm átmérőjűek voltak, így pl. 1:50-ben is csak 0,254 mm, ami kb. megfelel egy közönséges gépi varrócérna méretének. A cikkben a szakszavak jelentése németül, ill. angolul a mögöttük  olvasható dőltbetűs zárójeles részben találhatók, mindíg ebben a sorrendben.

Az állókötélzet részei:

Tarcs (Stag, Stay)
Az árbocrészeket a hajó tengelyében előrefelé feszítették. A hajó legvastagabb kötele (a horgonykötél mellet) a főtarcs volt, átmérője elérte a 12-20 cm-t. A főtarcs átmérőjéből számították ki az összes többi kötél átmérőjét. A főtarcs átmérője a főárboctörzs fedélzeten mért átmérőjének a 0,116-szorosa volt. Ha pl. a főárboc átmérője 900 mm volt, akkor 900 x 0,166 =149,4 mm tehát majd' 15 cm, ez 1:50-ben 2,988 mm.
picture_01_sm.jpg
 1. ábra  Állókötélzet

Tarcskötelek az ábrán:

B - Előtarcs (Fockstag, Fore stay)
E - Főtarcs (Großstag, Main stay)
H - Besantarcs (Besanstag, Mizzen stay)
C - Előderéktarcs (Vormarsstengestag, Fore topmast stay)
F - Főderéktarcs (Großmarsstengestag, Main topmast stay)
I - Besanderéktarcs (Besanmarsstengestag, Mizzen topmast stay)
D - Elősudártarcs (Vorbramstengestag, Fore topgallant stay)
G - Fősudártarcs (Großbramstengestag, Main topgallant stay)(Ha a Besan is hordott sudárszárat értelemszerűen - Besansudártarcs (Besanbramstag, Mizzen topgallant stay))
Egy különleges eset volt az un. víztarcs (Wasserstag, Bobstay), ami az orrárbocot merevítette lefelé, de erről majd a szerelésnél beszélünk.
A tarcs felül az árbockosarat tartó keretszerkezet (Saling, Cross- and Trestletrees) fölött az árbocnyakon (Masttop, Mast head) a csarnakok fölött körülvezetve egy laza hurokban végződött, s ott egy egér nevű csomó akadályozta meg, hogy a hurok felcsússzon az árbocnyakig.
picture_02_sm.jpg
 2. ábra: Főtarcs
1 - Tarcsszem
2 - Egér
3 - Hurok vagy szem
4 - Bőrmandzsetta (modellen nem kell)
5 - Tarcs
6 - Felső dodshoofd-kengyel (Dodshoofd, Heart)
7 - Feszítőkötél (Zurring, Lanyard)
8 - Alsó dodshoofd-kengyel
9 - Gallér
Alul a tarcs különbözőképpen lehetett rögzítve.

picture_03_sm.jpg
 3. ábra: Tarcsfeszítő.

1 - Macskafej 5 lyukkal

2 - Háromcsigás blokk
3 - Blokk 5 lyukkal
4 - Dodshoofd

Csarnakok (Wanten, Shrouds)
A csarnakok az árbocrészeket oldalirányban biztosították, feszítették. A csarnakok számát a tervrajzról lehet megállapítani. A középkorban ez a szám nagyobb volt - pl. WA mester kb.1470-böl származó rézmetszetén látható Karakkján 18 (!) pár főcsarnakot találunk, ahol az utolsó 4 pár a patrácok szerepét is átvette. Az idő múlásával a csarnakok száma egyre csökkent, valószínűleg mert a vastagságuk, valamint a kötélanyag minősége s szakítószilárdsága is növekedett.

picture_01_sm.jpg
 1. ábra  Állókötélzet
A csarnakok:
J - Orrsudárcsarnak (Sprietmastwant, Sprit topmast shroud)
K - Előtörzscsarnak (Fockwant, Fore shroud)
O - Főtörzscsarnak (Großwant, Main shroud)
S - Besancsarnak (Besanwant, Mizzen shroud)
L - Előderékcsarnak (Vormarswant, Fore topmast shroud)
P - Főderékcsarnak (Großmarswant, Main topmast shroud)
T - Besanderékcsarnak (Besanmarswant, Mizzen topmast shroud)
M - Elősudáecsarnak (Vorbramwant, Fore topgallant shroud)
Q - Fősudácsarnak (Großbramwant, Main topgallant shroud)
picture_04_sm.jpg
 4. ábra Macskafejek
A csarnakok alul un. macskafejekkel (Jungfern vagy Juffern – bizarr, szó szerint „szűz”, Deadeyes) voltak a hajó két oldalára vízszintesen erősített deszkákra, az un. oldalkötélpadokra (Rüsten, Channels), ill. a derék és sudárszárak csarnakjainál az árbockosár, vagy tereb (Mars, Mast top) oldalaira feszítve.


picture_05_sm.jpg
 5. ábra Oldalvasak
Az alsó macskafejeket vas bilincsek fogták körül, amik hosszúkás ellipszis-szerű vasakkal, ill. láncokkal (Püttingseien, Chain plates) voltak a kötélpad alatti dörzsfára erősítve.
picture_06_sm.jpg
 6. ábra A szárak alsó csarnakjai
A felső csarnakok alsó macskafeje vas bilincsből és kötélből álló alsócsarnakokkal (Püttingswanten, Futtock shrouds) voltak az alattuk lévő csarnakokra keresztben erősített farúdhoz, vagy vastag kötélhez erősítve, ez az un. kolbász (Wurst, Futtock stave).picture_07_sm.jpg
7. ábra Csarnakfeszítő (Felülnézet!)
Egy különleges fajtája a csarnakokhoz tartozó köteleknek az un. Flechting (zsinórozás), vagy Verdrillung (sodrat). Miután magyar nyelvű irodalomban egyáltalán nem találkoztam velük, talán csarnakfeszítő kötélnek (Flechting/Verdrillung, Catharpins) lehetne magyarítani. Ez a két csarnak között a kolbász magasságában vízszintesen kifeszített kötélzet, aminek az egyik feladata megakadályozni, hogy az alsó csarnakok az alattuk lévő csarnakokat felfelé ill. kifelé húzzák, valamint ezzel lehetett a csarnakokat meglazulás esetén szorosabbra és beljebb húzni, ezáltal a keresztrudakat nagyobb szögben lehetett elfordítani a nyakló kilazítása nélkül.Patrácok (Pardunen, Backstays)
Ezek feladata az árbocszárakat hátrafelé feszíteni.

picture_01_sm.jpg
 1. ábra  Állókötélzet
A patrácok az Állókötélzet c. ábrán (1. ábra)
N - Előderékpatrác (Vormarspardune, Fore topmast backstay)
R - Főderékpatrác (Großmarspardune, Main topmast backstay)
U - Besanderékpatrác (Besabmarspardune, Mizzen topmast backstay)

A patrácokból jóval több is található a hajókon, mint ezen a rajzon. A derékszárakhoz 2-4 pár is tartozhatott, illetve a sudárszárak tetejétől is 1-3 pár futott lefelé. A patrácok alul macskafejekkel fixre, ill. blokkokal „repülőre” voltak rögzítve.

picture_08_sm.jpg
8. ábra Patrác 1
picture_09_sm.jpg
9. ábra Patrác 2
picture_01_sm.jpg
 1. ábra  Állókötélzet
A patrácok egy különleges formája az orrsudárárboc patráca, az un. Backstag (Sprit topmast backstay).

A Backstag az Állókötélzet c. ábrán (1.ábra)
A - Backstag

Nem tartozik szorosan az állókötélzethez a most következő két kötélfajta, de itt kell őket tárgyalni, mivel az állókötélzettel együtt kell őket szerelni.
Az egyik az oldalkötél (Seitentakel, Burton tackle). Ezek egyrészt segítettek a csarnakok feszesre húzásában, de az elsőrendű szerepük a teheremelés volt. A csarnakok szemei alatt (!) voltak az árbocnyakra húzva.
A másik a rakodókötél (Ladetakel, Garnet tackle). Ez a fő rakodónyílás fölött volt.

picture_10_sm.jpg
10. ábra Oldalkötél

1 - 2 - 3 - alsó oldalkötelek
4 - 5 - 6 – derékszár-oldalkötelek (ezek csak nagyon ritkán láthatók, főleg a 18-19 sz.-i hajókon.)
7 - Rakodókötélpicture_11_sm.jpg
11. ábra Oldalkötél 21. - jól látható a főtörzscsarnakok alatt beakasztott első oldalkötél, az Agamemnon modelljén


picture_12_sm.jpg
12. ábra rakodókötél

A nagyobb hajókon két rakodókötél volt, melyeket a főtarcs két oldalán vezettek. A vastag szárakat a főárbocon a tarcs fölött rögzítették egy-egy gallérral (hurok), a vékonyabbakat az előárboc terebje alatti csigákon keresztül vezették a fedélzetre, s ott bakra kötötték őket.
A tulajdonképpeni rakodókötél csigasor erről a szerkezetről lógott alá. Használaton kívül a rakodókötél horga a fedélzeten egy szemes csavarba volt beakasztva.
Ennyit röviden az elméletről. Ezek a dolgok valószínűleg sokatoknak lerágott csontnak számítanak, de ebben az esetben gondoljanak a kezdőkre, s azokra, akik nehezen jutnak hozzá szakirodalomhoz.

Eddig nem találkoztam olyan könyvvel, amiben le lett volna írva, hogyan is lehet a kötélzet szerelését a gyakorlatban, lehetőleg pontosan és minél kisebb erőfeszítéssel megoldani. Ezért a következő részekben a gyakorlati kivitelezéssel fogunk nagyon részletesen foglalkozni.

Addig is jó tanulást és építést!
Flamenco

 

 

 

 

Az állókötélzet
(Stehendes Gut, Standing Rigging)

Második rész

 

Mint már említettem, a szakirodalom általában nem foglalkozik túlzottan a gyakorlattal, hogy hogyan is lehet a sok szép rajzon és foton látható részleteket a valóságban - és modellméretben – kivitelezni. Erre általában sok év során elkövetett hibákból jön rá az ember (ezt hívják gyakorlati tapasztalatnak), hacsak nincs valaki abban a szerencsés helyzetben, hogy rendelkezik egy megszállott és tapasztaltabb - s többnyire öregebb - baráttal. Vagy egy nyilvános fórummal (az interneten), mint a hajomakett.hu. Amit régebben esetleg sok-sok levelezéssel, s nehézkes „ómódi” fotózással lehetett csak elérni, az ma hála a digitális kameráknak és az internetnek pár gombnyomással viszonylag rövid időn belül megoldható.

Az állókötélzet szerelése

Az állókötélzet szerelését modellméretben többé kevésbé az igazi hajók mintájára és sorrendjében kell elvégezni, egyszerűen azért, mert ez a logikus sorrend. Mint pl. az a szabály, hogy elölről hátrafelé és alulról felfelé haladunk. Az első - magától értetődő - feltétel: mielőtt egyáltalán a madzagokhoz nyúlunk, az összes árboctörzsnek valamint a száraknak teljesen késznek kell lennie, s a megfelelő stabil fészekkel, rögzítéssel kell rendelkeznie. Még így is előfordulhat, hogy az egyik oldalon feszesebbre húzott kötél(zet) az árboctörzset kissé elhúzza. Ez 2-3 mm nagyságrendben ugyan nem túlzottan veszélyes, mert az eredeti hajókon is az árbocozat és a kötélzet meglehetősen elasztikus volt. Ami tkp. azt jelenti, hogy a valóságban főleg öregebb hajóknál (itt sz.sz. öregebb, azaz 15-20 éveseknél), illetve vihar után, vagy ha nem voltak megfelelően karbantartva, az árbocok s a szárak bizony nem álltak pontosan vonalban.

Az orrárboc (Bugspriet, Bowsprit) és az orrárbocderék (Sprietmast, Sprit Topmast) kötélzete

1_bra_sm.jpg Amikor 1000 éves felejtés után kb. 1300 körül az orrárboc újból megjelent az európai hajókon, (miután a rómaiak már egyszer felfedezték-ez volt az un. Artemon) kezdetben nem volt más, mint egy viszonylag vékony előrenyúló rúd, aminek nem is volt más szerepe,mint hogy a többágú horgonyt (Draggen) tartotta, ill. azt onnan lehetett felhúzni vagy leereszteni. (Pl. az északnémet koggék, ill. az angol nef-ek, mint a Cinque Ports - az öt kikötő hajói) Természetesen ekkor még nem volt szüksége különálló kötélzetre. Mikor aztán a hajók lassacskán több árbocosak lettek, s megjelent a Besan (tatárboc) és a kezdetben egészen közel a hajóorrhoz felállított előárboc, meg kellet gondolni, hogy hova lehet az előárboc tarcsait rögzíteni. Így aztán az orrárboc lassan egyre vastagabb és hosszabb lett, de kötélzetre még mindig nem volt szükség. (Pl. Santa. Maria) Az orrárboc első kötélzete a késői karakkokkal és a galeonokkal együtt jelent meg, ez volt a bandázs. (Zurring, Gammon Lashing) Ez az orrárbocot az orrtökéhez, ill. a galioncsőrhöz rögzítette. Vagy 150 évig nem is volt szükség többre, mivel már megjelent az orrvitorla ill. a vakvitorla, (Blinde, Spritsail) ami a súlyával többé-kevésbé ellensúlyozta az előárboc tarcsainak a húzását. (A nevét onnan kapta, hogy megakadályozta a kormányos kilátását előre.) Az orrárboc felső részén 3-5 felszegelt léc akadályozta meg a bandázs hátrafelé való lecsúszását. A bandázskötél átmérője kb. megfelelt a főárboc csarnakjának. 

1. ábra: Bandázs

   

Kb. az 1580-90-es évek táján jelent meg egy nem túl hosszú életű kuriózum, (habár elvétve még 1670 körül is találkozhatunk vele) az orrárbocderék (Sprietmast, Sprit Topmast), a hozzá tartozó vitorlával. Az orrárbocot ill. törzset rövidebbre és vastagabbra vették, s a külső végére egy kis árbockosarat és egy kis árbocot a hozzá tartozó szamárfejjel (Eselshaupt, Mast Cap) állítottak. Ez az új találmány nem volt túl szerencsés, mivel ez az árboc(derék) meglehetősen vékony volt, s ráadásul nem volt tarcsa, hiszen nem volt előrefelé mihez erősíteni. Viharban bizony hamar letörött, s ráadásul - mivel az elősudártarcs is ennek a felső végéhez volt rögzítve - sok esetben az elősudarat is magával vitte. Ezzel szemben rendelkezett kettő, ritkábban három pár csarnakkal, s hajótengelyben hátrafelé vezetett 1-2-3 patráccal (Backstag, Backstay), s annak a nemzetiségtől s kortól függően meglehetősen bizarr változatival. 

2_bra_sm.jpg

      2. ábra: Az orrárbocderék és a Backstag változatai  

3_abra_sm.jpg                                                     

3.ábra: Orrárbocderék és Backstag a flamand galeon modelljén
1.- Backstag
2.- Az elötörzs tarcsa az ötfuratos macskafejekkel
3.- Az elöderéktarcs        

 

 

 

 

 

Ezt az árbocot a gyakorlatban csak akkor állítjuk fel, ha már az összes törzs, s derékszár állókötélzetével készen vagyunk, különben nagy esélyünk van rá, hogy menetközben letörjük! Az orrárboc állókötélzetéről tkp. csak attól az időtől kezdve beszélhetünk, amikor a függőleges orrárbocderék már eltűnőben volt, s az orrárboc(törzs)-et a saját vonalában egy un. klüverfával ill. klüverárboccal meghosszabbították (Klüverbaum, Jibboom). Érdekes módon a 16. sz. második felében néhány hajón a orrárbocderék és a klüverfa együtt létezett, ami, hogy úgy mondjam a hülyeség teteje volt, mert a klüverfa bevezetésével a orrárbocderék teljesen fölöslegessé vált. Mivel az egyre magasabb árbocszárak tarcsai gyakorlatilag egyre nagyobb húzóerőt gyakoroltak az orrárbocra, megjelent az un víztarcs (Wasserstag, Bobstay), állítólag kb. 1680-90 körül, habár létezik néhány kép, amelyek szerint jóval korábban. Állítólag francia hajókon tűnt fel először. Az orrárboc(törzs) felső vége alatt kezdetben blokkokkal, később macskafejekkel volt feszítve, az alsó vége pedig a gallioncsőrbe fúrt lyukon keresztül volt rögzítve. Szerepe-értelemszerűen-az orrárboc(törzs) külső végének lefelé való húzása volt. Kezdetben csak egy, később 2-3 víztarcsot alkalmaztak.
A víztarccsal kezdjük az állókötélzet szerelését, ha egyáltalán a hajónk rendelkezik vele, eltekintve persze a bandázstól. A darabszámtól függően-1-2-3 lyukat fúrunk keresztben a gallioncsőr elejére, ezeken átvezetve rögzítjük a víztarcs(ok) „álló” kötelét és önmagával összekötjük. Az így létrejött kötélhurokba egy macskafejet kötünk, ez az alsó macskafej. A felső macskafej(ek)et az orrárboc(törzs) felső végére kötjük, s a két macskafejet a csarnakokhoz hasonló módon feszítőkötelekkel (Reep, Lanyard) kötjük össze. Figyelem, fontos !!! Mint mindvégig az állókötélzet szerelésénél, ezeket a feszítőköteleket is csak előfeszítjük, de nem kötjük le fixre őket! Mivel az állókötelek hálózatának tagjai mindenhol húzóerőt gyakorolnak egymásra, a fix lekötést csak akkor kezdhetjük el, ha a törzsek összes állókötélzetét már felszereltük ! Ha a víztarcsokat már az elején fixre kötnénk, később nagy meglepetésben lenne részünk, ha meglazulnának.

 

4_bra_sm.jpg

     4. ábra: A víztarcs (Wasserstag, Bobstay) változatai

A fejlődés következő lépcsőfokában megjelentek az orrárboctörzseket oldalra feszítő kötelek, amiket tkp. az orrárboc csarnakainak is nevezhetnénk. Az orrárboc(törzs) felső végétől indultak ki, s a hajó mellvédjén kétoldalt kb. az előbástya magasságában voltak lerögzítve. A víztarcshoz hasonlóan macskafejekkel feszítették ki őket. Kezdetben itt is csak egy párat használtak, később 2-3 párat.

5_abra_sm.jpg

 

 

5. ábra: Víztarcsok és orrcsarnakok az Agamemnon modelljén

1.- Viztarcsok
2.- „Orrcsarnakok” (Bugstag, Bowsprit shroud)

 

 

 

 

Kb. az 1700-as évek közepétől megjelent az un. bugdálórúd (Stampfstock, Dolphin striker v. Martingale). Ehhez a következőket kell tudni: Amikor megkezdték az orrárbocot a klüverárboccal meghosszabbítani, ezek az orrárboc külső végén egy függőleges szamárfejjel voltak egymáshoz rögzítve, a klüverárboc belső vége pedig egy bandázzsal volt az orrárbocra kötve. A szamárfejre alulra egy függőleges rudat, az un. bugdálórúdat rögzítettek, ennek az alsó végében fúrt furatokon, ill. blokkokon keresztül futottak a klüverárboc külső végét lefelé húzó kötelek. (Na azt hiszem, ezt is hamarabb megcsinálom, mint a leírása tart) A klipperek megjelenéséig tovább tartott a fejlődés, amíg az orrárboc kötélzete egyre bonyolultabb lett,s végül kötelek helyek drótköteleket ill. láncokat találunk, de ez már egy külön fejezet, amibe itt nem akarok belemélyedni. Ennek ellenére:

6_bra_sm.jpg

6.ábra - Az orrárboc kötélzetete 18 - 19. szd.-i hajóknál

1- Orrárboc
2.- Klüverárboc
3.- Külsö klüver
4.- Bandázs
5.- Bugdálórúd
6.- Vas orrárbocszamárfej
7.- Víztarcs (18.szd.ált. kötél., 19.szd. vaslánc)
8.- Vasgyűrű az orrárboc végén, szemekkel
9.- Vasgyűrű a klüverárbocon, szemekkel
10.- Külső klüver vasgyűrű
11.- Dodshoofd-kengyelek
12.- „Orrárboccsarnakok”
13.- Klüverbugdálótarcs (Klüverstampfstag, Martingale stay)
14.- Külsö klüverbugdálótarcs (Außenklüverstampfstag, Outer martingale stay)
15.- Bugdálórúdfeszitők (Stampfstockgeien, Martingale backstays)
16.- „Klüvercsarnakok” (Klüvergeien, Inner jib boom guy)
17.- „Külső klüvercsarnakok” (Außenklüvergeien, Outer jib boom guy)
18.- Külső klüvercsarnakok terpesztője a horgonydarura szerelve (Kranauslager, Whisker boom)
19.- Előárboctarcs, 20.- Előderéktarcs, 21.- Előderéksegédtarcs, 22.- Klüvertarcs, 23.- Elősudártarcs
24.- Előroyaltarcs, 25.-26.- Lábalókötél a felfüggesztököteleivel (Fußpferde, Footrope)

 

Az oldalkötélpadok (Rüsten, Channels) és az oldalvasak (Püttingseisen, Chain plates)

Mielőtt egyáltalán az állókötélzet szerelését elkezdenénk, értelemszerűen már kész kell hogy legyenek az oldalkötélpadok. (Gyakorlatilag ezt már a hajótest építésével egyidejűleg el kellett végeznünk.) Az oldalkötélpadokat nem elég csak felragasztanunk! Mivel - modellméretben is - nagy húzóerőnek vannak kitéve, még több hosszú szeggel is rögzítenünk kell őket! (Lásd még: Flamand galeon) A legtöbb esetben elég (főleg építődobozoknál eleve adott) oldalvasakat a tervrajz szerint szerelni. De ha rajz után építünk, az oldalvasak egyes részeit beleértve a legfelsőt, a kengyelt, ami körülfogja az alsó macskafejet, nekünk kell 0,6-0,8-1 mm-es rézdrótból (ajánlom a vörösrézdrótot, mert a sárgaréz jóval sprődebb) elkészítenünk. A flamand galeonom oldalvasainál több problémával is találkoztam. Mivel a macskafejek itt nem kerekek hanem háromszögletűek (s mint ilyen a kereskedelemben ebben a formában, s a nálam megkövetelt méretben egyáltalán nem kaphatóak), természetes volt, hogy mindent magamnak kellett elkészíteni. Mivel a háromszögletű macskafejek teljesen laposak voltak (nem lencseszerűek mint a későbbi kerekek), a megfelelő vastagságú „deszkából” el tudtam őket készíteni. Először is megszerkesztettem és felrajzoltam a megfelelő körvonalat a furatokkal egy 1 mm-es alumínium lemezre - ez lett a minta.

7_abra_sm.jpg       8_abra_sm.jpg

     7.ábra: Sablon                                                                 8.ábra: Oldalmaró

Ezzel felrajzoltam a körvonalat egy 5 mm vastag jávorfalapra és felhasználva a sablonon kifúr lyukakat, egy füst alatt kifúrtam a furatokat is. Ezek után kifűrészeltem, s méretre csiszoltam az egyes fejeket, majd a mini esztergapadot asztalos oldalmaróként átépítve bemartam a körbefutó nútokat. (Ehhez a művelethez lerögzített mini fúró-marógépet is lehet használni) A kengyelek 1 mm-es vörösréz drótból készültek, egy nagyon egyszerű, mondhatnám primitív forrasztósablon segítségével.

 9.1_abra_sm.jpg   9.2_abra_sm.jpg

       9.1 ábra : kengyel készítése                                                           9.2 ábra

  9.3_abra_sm.jpg   9.4_abra_sm.jpg

        9.3.ábra                                                                                        9.4.ábra

  9.5_abra_sm.jpg   9.6_abra_sm.jpg

      9.5.ábra                                                                                        9.6.ábra

A flamand galeonnál az oldalvasak nem egymással keresztbe akasztott kengyelekből álltak, hanem láncokból. Mindez szép és jó, mert a kereskedelemben nagyon szép láncokat lehet kapni, 1-5 mm-es szemátmérővel, csakhogy ezek a láncok meglehetősen gyengék és semmi esetre sem tudják azt a húzóerőt elviselni, amivel én húzom a csarnakjaimat. Új ötletre volt szükség. Ennél a modellnél a kötélpadok vastagsága 3 mm, ezért világos volt, hogy ebben az irányban kell valamit kiókumlálnom. (Tkp. ezért is készültek a macskafejkengyelek úgy forrasztva, mint a képen) Mivel a kengyelek alsó szárát lazán forrasztottam egymáshoz, a szélességük a forrasztás után kb. 2,2-2,4 mm lett, elég ahhoz, hogy egy 0,8 mm-es furatot beléjük lehessen fúrni. Ezt a furatot a macskafej alsó íve alatt 2 mm-el fúrtam be, s a furat alatt 1,5 mm-el vágtam le a szárat. Most a megfelelő helyeken a 3 mm vastag kötélpad vastagságának a közepébe (elvágólag a célgömb alsó szárának közepével – elnézést, egy régi katonai vicc :-) ) 0,8 mm-es furatokat fúrtam. Közvetlen a furatok alatt a pad alsó éléből kb. 45 fokban le kellett srégelni, hogy a lánc második (keresztben fekvő) szemének elég helye legyen.

Most már minden egyszerű ! :-)))) A kengyel furatán átdugunk egy 0,8 mm átmérőjű (8-10 mm hosszú) szeget, a szegre belülről ráfűzzük a lánc felső szemét aztán az egész szerkentyűt felerősítjük, azaz a szeget a megfelelő helyeken az oldalkötélpadokba fúrt lyukakba toljuk. Egy csepp ragasztót még tehetünk a furatba, hogy a szeg jobban rögzüljön. de ez nem feltétlenül szükséges, mert a takaróléc a pad külső élén amúgy is megakadályozná a szeg kicsúszását. Ezzel elértem, hogy a csarnakok húzóereje nem a láncot terheli, hanem a szöget!

10_abra_sm.jpg

      10.ábra: a lánc és a macskafej kengyelének felfűzése a szegre

11_abra_sm.jpg

      11.ábra: a macskafejek s láncok rögzitése

A láncok alsó szemének a rögzítése a pad alatt fekvő dörzsfákra egy egyszerű szöggel csak a Bonaventuránál volt lehetséges, a többi árbocnál - ahol a láncszemek átmérője nagyobb - nem, mert a szög (megfelelően beverve) egyszerűen elszakítja a láncot, nem beszélve arról, hogy mekkora szögfej kellene egy 3-4 mm-es láncszemhez. Ezért itt egy „U vasat” alkalmazunk, aminek a két (vízszintesen fekvő) szárát a dörzsfába fúrt furatokba nyomjuk és ragasztjuk be. Ha a kötélpad első élére felszegeljük a takarólécet, akkor az illúzió kívülről tökéletes. Mindez vonatkozik az előárboc és a főárboc 12 mm-es macskafejeire. Mivel a besan és a bonaventura 7 mm-es macskafejeinek a kengyelei csak 0,6 mm-es drótból készülhettek, ezek alsó szárait még több „levegővel” kellett összeforrasztani, hogy a két összeforrasztott szárba egy 0,6-0,8 mm-es furatot lehessen fúrni, anélkül, hogy a furat átszakítaná az oldalfalat. A többi ugyanúgy megy. A dobozos modellek oldalkötélvasainál különböző megoldásokkal találkozunk s ott követnünk kell az építési utasítást.

12_abra_sm.jpg

      12.ábra: oldalkötélvasak az Agamemnon dobozos modelljén

 

Folytatás következik

 

 

 

 

 

Az állókötélzet
(Stehendes Gut, Standing Rigging)

Harmadik rész

Az árboctörzsek állókötélzete

 

Hogy itt milyen sorrendben vesszük az árbocokat, az gyakorlatilag mindegy, de az áttekinthetőség kedvéért kezdjünk az előárboccal s a főárbocon keresztül a besanig ill. a bonevanturáig, figyelembe véve az elölről hátra és alulról felfelé szabályt, ami egyértelműen azt jelenti, hogy az árbocszárak állókötélzetének szerelését csak akkor kezdjük el, ha már a törzseké készen vannak. A legelső ill. legalsó hurkok ill. szemek, amiket az árboctörzsek nyakaira húztak fel - a már az első részben említett - oldalkötelek szemei voltak, amiket párokban helyeztek el a jobb- és baloldalon. Általános szabály itt nincs, eltekintve attól, hogy ha az előárbocon a jobboldali pár lett először beakasztva, akkor a főárbocon a baloldali, ill. fordítva. Az oldalkötelek egy csigasorban (Talje, ill. Takel, ang: Tack) folytatódtak, s a húzókötél végére kötött horgokkal voltak a hozzátartozó oldalkötélpadokon lévő szemes stiftekbe beakasztva, a csarnakok mögött, jobban mondva a csarnakok és a hajóoldal között. Szükség esetén ezeket a horgokat kiakasztották, s az oldalköteleket teheremelésre használták. Az oldalkötél alsó végén található blokkot egy kötéldarabbal a keresztrúdnak majdcsak a külső végére erősítve, ezt a csigasort a hajóoldalon kívül lévő terhek emelésére is használhatták.


A csarnakok ( Wanten, Shrouds )

Az oldalkötelek után (s ez minden árboctörzsnél hasonló volt) következtek a csarnakok. Ezeket mindig párban erősítették fel, azaz az előárbocon első pár (közös hurokkal) a baloldalon, a következő pár a jobboldalon stb. Ebben az esetben a főárbocon az első párat a jobboldalon húzták fel.

1_abra_sm.jpg

1. ábra: A csarnak(pár)ok szemei:
   1.- Egy csarnakpár bandázsolt szeme
   2.- Egyes csarnak szeme ( páratlan csarnakszám esetén az utolsó csarnak )
   3.- "Patkófonat" páros patrácnak
   4.- Duplafonat a jobb,- s baloldali hátsó egyes csarnakoknak
   5.- Bandázsolt szem

 

 


2_abra_sm.jpg

 

 

2. ábra: A csarnakok felhúzása az árbocnyakra

 

 

 

 

 

  3_abra_sm.jpg

 

3. ábra: az oldalfeszítő kötelek felhúzásának sorrendje alulról felfelé
   Az árboctörzsnyakon:
   S1 - S2: oldalkötél , W1 - W6: páros csarnakok , W7 - W8: egyes csarnakok, L: rakodókötél
   A szárak nyakán:
   S3: oldalkötél (amennyiben volt), P3 - P4: repülő patrác, egyesével, P5: repülő patrác, páros


 

S most jön egy kényes és vitatott kérdés.
Állítólag a korabeli hajók csarnakjainál a jobboldali csarnakoknál balsodrású, míg baloldaliaknál jobbsodrású köteleket használtak. Ez a vélemény tkp. a korábbi századoknál egyáltalán nem bizonyítható. Az a tény, hogy a Victory tarcsai jelenlegi formájában tudtommal így vannak sodorva, nem bizonyít semmit, mert a jelenlegi Victory tkp. - ami a kötélzetet illeti - egy sokszoros rekonstrukció. Ámbátor ez talán igaz lehetett az angol Navy 1650-1830 között épített hajóira. Az viszont, hogy egy jobb ill. balsodrású kötél közötti különbség valóban tudományosan megalapozott, vagy csak tengerész babonából származott, mai ismereteink szerint nem bizonyítható. A kereskedelmi, s még inkább a kalózhajók vették, ill. rabolták ami éppen kéznél volt! Mindenesetre eltekintve attól, hogy manapság csak jobbsodrású madzagokhoz lehet hozzájutni, a kérdés teljesen lényegtelen. Egy modell értékét semmi esetre sem szabhatja meg egy, -véleményem szerint- filozófiai vita. A laikus szemlélő, sőt a szakértő sem a kötelek sodrásától függően fogja a véleményét kialakítani. (Eltekintve attól, hogy modellméretben igen csak „vájt” szeműnek kell lenni a különbség felfedezéséhez.) Hála Susányi úrnál kapható igazán szép köteleknek, ez a probléma is megoldást nyert. (Legalábbis azoknak akik nincsenek abban a helyzetben, hogy maguk sodorják a köteleket, vagy az olyan „lustáknak”, s időhiányban küszködőknek, mint én.) Susányi Oszkár köteleit bátorsággal tudom ajánlani, mert nagyon szépek és nem is túl drágák. Bár meg kell jegyezzem - s ez nem akar kritika lenni -, hogy mivel én a csarnakokat a lehető legfeszesebbre húzom, nálam ezek a kötelek elvékonyodnak. A megoldás viszont egyszerű: pl. 1,25-ös kötél helyett 1,5-öst kell venni és kész. Sokkal fontosabb kérdés számunkra a csarnakok felhelyezésének gyakorlati kivitelezése!

Előzetesben: már kezdő modellező koromban is sokat rágódtam a kérdésen, hogy hogy a fenébe tudták a korabeli hajóépítők a tarcsokat, ill. a csarnakokat megfeszíteni!?
S most gondoljuk meg: a macskafejeket összehúzó kötél a valóságban 2-3 cm átmérőjű! Ha feltételezzük, hogy 30-40 ember csörlővel ill. anélkül a feszítőköteleket feszesre tudta is húzni, hogy a büdös csudába tudták a végeket a felső macskafejeken megkötni anélkül, hogy azok meglazultak volna??? (Itt meg kell említenem egy hibát: valahol egy fotón láttam, hogy az árbocderéktarcsok feszítőköteleinek végei alul a tereben szép karikákba tekerve feküdtek. Totál fals ! A feszítőkötelek szabad vége mindig egy alsó lyukból felfelé vezetve, a felső macskafej fölött a csarnakon többszörösen feltekerve, fixen voltak rögzítve! Még akkor is amikor megjelent az árbocszárak un. leeresztő kötele.)
 
Tehát a két pár oldalkötelet feszesre húzva valamit segít, de nem eleget. A kérdésre a választ pár évvel ezelőtt, egy kb. 1850-ből származó német könyvben találtam meg. Segédeszköz ill. segédcsigasor nélkül ez egyáltalán nem ment! A tarcsokat ill. csarnakokat először egy segédcsigasorral kellet kissé túlfeszíteni, aztán a Reep-eket kényelmesen be lehetett kötni. Modellméretben ez persze sokkal könnyebben megy. Gondolod?! A tarcsok és a csarnakok szerelésénél a kezdők sokszor áthidalhatatlan problémákkal találkoznak!
Maradjunk egyenlőre a csarnakoknál!

Először is nézzük meg, hogy is néz ki az un. árbockosár tartó keretszerkezet, az un. Saling (Angolul Crosstree and Trestletree)

4_abra_sm.jpg

 

4. ábra: Saling 
1. - Árbocpofák
2. - Hosszanti saling (ang: Trestletree)
3. - Keresztsaling (ang: Crosstree)
4. - Lekerekített kötélvezetők szsz. „borjúk” (Kalb, Bolster) ( Erre feküdtek fel a csarnakpárok.)


Egy csarnakpár szemének készítése:
A csarnakpár hosszúságának megállapítása: Kétszer a távolság az árbocnyak és a kötélpad között plusz kb. 2 X 5-7 cm ráhagyás. A csarnakpár szemének a bandázsa kb. a borjuk alatt kezdődik. A szem átmérője: európai hajóknál ez egyszerűbb, mert azok árbocnyaka hengeres volt. Csakhogy a szem átmérője nem egyezik az árbocnyakéval, hanem nagyobb. De mennyivel ? Ezt tkp. csak próbával tudjuk megállapítani. Vesszünk egy darab gömbfát (tudjátok ugye, hogy mi egy gömbfa? Egy fagolyó!). Tehát veszünk egy hengeres fát, rudat, aminek az átmérője kb. 5 mm-el nagyobb az árbocnyakénál s befogjuk a satuba. A méretre levágott csarnakpár közepét körülvezetjük a rúdon, s egy 0,5-ös kötéllel egy dupla csomót kötünk rájuk.

5_abra_sm.jpg                                 6_abra_sm.jpg
     5.ábra: Szem, ill. gallér készítése                                                             6.ábra

Felpróbáljuk a szemet az árbocnyakra, s csipesszel beigazítjuk a csomó helyét, hogy a borjú alatt legyen, majd visszahelyezzük a fára a csarnakot. Bal kéz mutatóujja és nagyujja közé befogjuk a tarcs két szálát a vékony kötél egyik szálával együtt, s a bal kéz középső ujjának a támogatása mellett a jobb kézzel 5-6-szor körbetekerjük a vékony kötél másik szálát, majd két csomót kötünk, amit még egy csepp ragasztóval biztosítunk.

7_abra_sm.jpg

 

 

7. ábra: a kész szem

 

 

 

 

 

A szem elkészítésére többféle metódus képzelhető el - vannak olyan prezise modellépítők, akik egy komoly kis motoros masinát építenek hozzá, amit én egy kissé túlzásnak tartok. Nem állítom feltétlenül, hogy az itt leírt módszerem a legjobb lenne, de aránylag egyszerű, s kis gyakorlattal és kézügyességgel gyorsan is megy. Akkor pedig minek bonyolítani, elvégre mi nem csak minden 10 évben akarunk egyetlen modellt építeni.

 

Felhúztuk a csarnakpárokat az árbocnyakra, jó sok szabad véggel, s most jön a szakirodalom. Az alsó és a felső macskafejek közötti távolság a macskafejek átmérőjének a 2-3-szorosa kell legyen. De szép is az elmélet! Először is: a csarnakoknál választott, ill. építődobozoknál eleve adott „kötelek” rugalmassága, ill. nyúlása különböző! Első probléma: „A macskafejek közötti távolság pl. 15-16 mm.” Kipróbáltam! Ha én ezt betartottam volna, akkor a húzószálak megfeszítésekor a két macskafej egymáshoz ért volna, mert a csarnakokhoz adott kötél szépen megnyúlt! Mit lehet tenni? Először is ki kell próbálni az adott kötél nyúlósságát! Aztán a második probléma: de szép is (újra) az elmélet. Biztosítani kell(ene), hogy a távolság minden (egyes!) macskafej között ugyanakkora maradjon! Na erre is talál a szakirodalom megoldást! Összetekerünk (esetleg forrasztjuk is) két drótot, amiknek az alsó és felső végeit 90 fokban behajlítjuk, ez lesz a távolságtartó. (Valami hasonlót láttam nálatok a balatoni találkozótoknál) De! 1:50-ben a macskafejek furatainak az átmérője 0,8-1, maximum 1,2 mm. A réz drótok túl gyengék - legalább is nálam, mert én mindig a lehető legfeszesebbre húzom az állókötélzetet, (ezt ajánlom is mindenkinek) - s egyszerűen kigörbülnek. Az acéldrótokat meg nem tudod rendesen 90 fokra behajlítani. Veszünk egy kb. 3x8 mm-es lécet (ha lehet keményfát), s ráhelyezve egy macskafejet annak furatain keresztül 2-2 furatot fúrunk a 0,8-1 mm vastag acél szögeknek és utána ezekbe beverjük a szegeket. Ezt a megfelelő távolságban megismételjük a másik oldalon, s ezzel kész a távolságtartó, a macskafejek alsó, ill. felső két furatai közé. A megfelelő távolság kb. így néz ki: a két macskafej közötti ajánlott távolság (pl. 15 mm), ehhez jön még 1-1 mm (a furatok távolsága a macskafej kerületéhez). A szögeket tehát 17 mm távolságra kellene beverni. Ha egy csarnak hossza 40 cm, a különböző minőségű kötelek ezen a hosszon a megfeszítés után kb. 5-10 mm-t nyúlnak. Ezt egy húzópróbával tudjuk megállapítani. A gyakorlatban ez tehát azt jelenti, hogy 17 helyett 22, sőt 27 mm távolságra kell helyezni egymástól a macskafejeket, mielőtt megfeszítjük a feszítőköteleket! Az felső két szögre rátoljuk a (leendő) felső macskafejet, s a másik két szöget pedig a már előzőleg az oldalkötélpadra erősített alsó macskafej megfelelő furataiba dugjuk.

8_abra.jpg

 

 

 

8. ábra: Távolságtartó

 

 

 

 

Na eddig kész is lennénk, de hogyan tovább? Eltekintve a szerencsés helyzettől, amikor is a kedves feleségünk hajlandó a lüke hobbinál segíteni, nem marad más hátra, mint egy harmadik kezet növeszteni! Most persze nevetsz! Harmadik kezet! Pedig ez a megoldás! Veszünk egy rögzíthető csipeszt, a két szára közé kötünk egy megfelelő hosszúságú szemet, amit beakasztunk az árbocnyakba. Körülvezetjük az adott csarnakkötelet (az említett távolságtartóval rögzített) felső macskafej nútjában, s a visszavezetett (szabad) véget feszesen beszorítjuk a csipeszbe. Most van két párhuzamos kötelünk, az egyik a csarnak lefelé vezetett ága, a másik a felső macskafej körül visszavezetett szabad ága, amit a csipesz tart. A felső macskafej felső részére (a két ág között) csöppentünk egy kis gél pillanatragasztót, s egy vékonyabb cérnával a két véget körülfogva kötünk egy-két csomót. Ez a vékonyabb cérna  összehúzza a csarnak két ágát, s belekényszeríti őket a ragasztóba.

9_abra_sm.jpg

 

 

 

9. ábra: A csarnak feszítése rögzíthető csipesszel

 

 

 

 

 

 

Most az első kötés felett kb. 8-10mm-el, illetve efölött még 8-10 mm-rel két helyen újra összekötjük a szárakat. Kihúzzuk a távolságtartót a macskafejekből, s levesszük a csipeszt. Itt meg kell jegyezzek valamit. Mondfeld szerint a felső macskafej körül vezetett csarnak alsó bandázsát nem vízszintesen kell kötni, hanem függőlegesen!

10_abra_sm.jpg

 

 

 

10. ábra: Csarnakbandázs 

 

 

 

Ezt így modellméretben még nem tudtam megvalósítani. De a vicc: amúgy sem látszik!

Most jön a két macskafej közötti feszítőkötél (Reep, Lanyard)
 
S megint a szép elmélet, aminek a gyakorlathoz semmi köze sincs! Mit is mond ez a szép elmélet? Vegyünk egy madzagot, s kössünk egy (vagy két-három) csomót a szabad végére. Itt az irányokat a hajó mindenkori elülső és hátulsó része ,illetve a macskafej mellvédhez képest belső és külső oldala szerint adom meg.(Értelemszerűen a rajzon a jobb oldal a hajó első fele, tehát a hajóorr irányát jelenti.) Tehát a felső macskafejnek van egy felső, egy alsó-elülső, illetve egy alsó-hátsó furata. Az alsó macskafejnek van egy alsó, egy felső-elülső és egy felső-hátsó furata. A feszítőkötelet befűzzük belülről kifelé a felső macskafej alsó-hátsó furatába - míg a csomó megakad (1), majd az alsó macskafej felső-hátsó furatába kívülről befelé (2), tovább a felső macskafej felső furatába belülről kifelé (3), majd az alsó macskafej alsó furatába kívülről befelé (4) és így tovább, végül pedig az alsó macskafej felső-elülső furatába kívülről befelé (7).

11_abra_sm.jpg

 

 

 

11. ábra: a feszítőkötelek befűzése a szakirodalom szerint

 

 

Csakhogy! Miután a csomó a felső macskafej alsó-hátsó furatának a mellvéd felé eső (tehát belső) oldalán található, ez azt jelenti, hogy az alsó macskafej felső-hátsó furatán keresztül kellene a madzagot kívülről befelé behúzni! De mivel, ill. hogyan? A távolság az alsó macskafejek és a hajóoldal között 1:50-ben jó esetben 1,5-2 cm! Van ugyan egy un. tűbefűző szerkentyű, amivel a fonalat a tűbe be lehet húzni, de ennek a hossza 3 cm, tehát belülről, nem tudjuk bevezetni az alsó macskafejek furataiba, mert nem fér oda! (S itt nem tudom megállni, hogy egy sokatok által már unos-untig ismert, kissé perverz viccet el ne meséljek: Heló haver, ismered a Turul módszert? - Nem! - Hát háTurul!)
 
A megoldás: Egyszerűen fordítsuk meg az egész eljárást!
 
Csomókat kötünk a feszítőkötélre. A tűbefűzőt bedugjuk kívülről befelé az alsó macskafej felső elülső furatába, s belülről kívülre húzzuk vele a Reep szabad végét, míg a csomó hátul megakad (1).Most könnyen át tudjuk húzni a felső fej alsó-elülső furatán keresztül, kívülről befelé. Bedugjuk a tűbefűzőt az alsó fej alsó furatába, s belülről kifelé kihúzzuk vele a szabad véget és így tovább: felső fej, felső furat, kívülről befelé, aztán alsó fej, felső-hátsó furat, belülről kifelé,végül felső fej, alsó-hátsó furat, kívülről befelé (6). Itt az X-nél a hosszúra hagyott szabad végre csomó(ka)t kötünk. Most csipesszel visszafele feszesre húzzuk a feszítőkötelet, de egyenlőre nem kötjük le. A feszítőkötél min. hossza 6x a távolság a két macskafej között, plusz a rögzítőcsomók a tarcson, de legalább 10 cm-t rá kell hagyni a munkához.

12_abra_sm.jpg

 

 

12.ábra: a feszítőkötelek fordított befűzése

 

 

 

 

 13_abra.jpg

 

 

 

 

13.ábra: a tűbefűző használata

 

 

 

 14_abra.jpg

 

 

 

14. ábra: Befűzés
     1 ezt a csomót felhúzzuk a felső fej jobb (első alsó ) furatáig
     2. míg hátulról megakad
     3. majd visszafelé szorosra húzogatjuk a feszítőkötelet


 

 

 

 

 

 

Ezen a képen jól látható az oldalkötél a középső fej mögött. Az egyes előtti nyíl a Reep csomójára mutat. Ezt a csomót felhúzzuk a macskafej hátuljáig, míg megakad, s a szabad véget addig fűzögetjük visszafelé, amíg az egész meglehetősen feszes lesz. A Reep szabad végét a feszesre húzás után (később) így kötjük fixre a csarnakra:

15_abra_sm.jpg

 

 

 

15. ábra: a feszítőkötél szabad ágának rögzítése a csarnakon - belülről nézve

 

 

 

 

 

A hágószálakat egyelőre felejtsük el, mert előtte jönnek a törzstarcsok.

De ez már ismét egy következő fejezet.

 

 

 

  

Az állókötélzet
(Stehendes Gut, Standing Rigging)

Negyedik rész

 
 
Az első részben megmutattam, hogy néz ki egy főtarcs.
Az egér szakszerű elkészítése modellméretben meglehetősen problémás, s így kellene kinéznie:
1_abra_sm.jpg
               1. ábra: Egér készítése a valóságban
                     1.- Egér fából, alul és felül kötélgyűrűk
                     2.- Hosszanti fonalak
                     3.- " Horgolás "
 
2_abra_sm.jpg                                          3_abra_sm.jpg  
2. ábra: Egy faegér esztergálása                                                            3. ábra: Egy beöltöztetett egér
 
 4_abra_sm.jpg
 
 
4. ábra: Egy meztelen egér
 
   
Ha valakinek sok kedve és ideje van 0,25 mm-es madzagból stoppolásszerűen egy 5 mm átmérőjű faegérre egy ilyen „hálót” készíteni, ám tegye! Ha egy 1-1,5 mm-es fekete vagy barna kötélre egy közönséges csomót kötünk, aminek a fele úgyis eltűnik a hurokban, gondolom viszonylag jól megközelítjük a valóságot. De ha az 1:50-es modellünk főtarcsa 3 mm-es, erre lehet ugyan csomót kötni, de ez rettentő rondán néz ki. Egy másik megoldás, hogy az egeret keményfából kb. körteformájúra kiesztergáljuk. A közepébe fúrunk egy furatot, amibe a kötél húzósan passzol, s az adott helyen ragasztóval rögzítjük a tarcson. Ezt a fa egeret vagy feketére (sötétbarnára) festjük, vagy 0,25-ös cérnával körültekerjük. Ezzel már majd teljesen megközelítettük a valóságot
 

Egy másik problémát jelent (főleg nagyméretű modelleknél, 1:50-es méretarány, vagy alatta) a hurok elkészítése, amibe az egér belefeszül. Mivel  a főtarcs 1 :50-ben 2,5-3,5 mm vastag is lehet, meglehetősen rondán néz(ne) ki, ha a hurok mögött a két 3 mm-es szálat egyszerűen egymás mellé fektetve összekötöznénk.(Habár a főtarcs alsó vége a dodshoofd körül vezetve pontosan így, egymás mellett vannak összekötve.) A valóságban a kötél végének szálait kibontották, s a hurkot képezve (visszafordítva) ezeket a szálakat befűzték ill. befonták a hurok mögötti kötéldarab szálai közé. Ez németül az un. Spleiß magyarul talán befűzésnek/kötéltoldásnak nevezhetnénk (angolul Splice). Ezt modellméretben meglehetősen nehéz kivitelezni (ha nem is lehetetlen). A gyakorlatban felbontjuk a vég szálait, s a hurok képzése után ezeket a szálakat a hurok mögötti kötélrész köré tekerjük, s ragasztóval rögzítjük. S mivel ezután még ezen a részen az ál-Spleiß-t 0,3-0,5-ös cérnával körültekerjük, a kis csalás már nem is látszik
   5_abra_sm.jpg
 
 
 
   5. ábra: Kötéltoldás
 
   
 
Felhúzzuk a törzstarcsok szemét a megfelelő árbocnyakra a csarnakok fölött, s az alsó végüket a tervrajznak megfelelően bekötjük, de ezeket sem kötjük le. A törzstarcsok alsó végének rögzítése korszaktól és nemzetiségtől függ. Előárboc törzscstarcs: általában az orrárboc hosszának a felénél vagy a felső 3/4-énél. Ahogy az előárbocok az idők folyamán egyre hátrább vándoroltak, velük együtt vándoroltak az előtörzstarcsok rögzítési helyei is. A klippereknél pl. az előtörzstarcsokat már az előfedélzeten (Back, Forecastle) rögzítették.
 
 
 
6_abra_sm.jpg
 
 
   6. ábra: Az előtörzstarcs rögzítése az orrárbocon - Backbord (BB) azaz a hajó baloldaláról nézve- 
                flamand galeon
      1.- orrárboc
      2.- előtötörzstarcs alsó rögzítése öt furatos macskafejekkel az orrárbocon

 
 
 
 
 
 
Főtörzstarcs:
 
7_abra_sm.jpg
 
 
   7. ábra: Főtörzstarcs alsó rögzítése 16.-17.szd.
      1- Főtörzstarcs
      2- Macskafejek
      3- Gallér
      4- Kampó
      5- Előárboc
      6- Dörzsmandzsetta
      7- Orrárboc

 
8_abra_sm.jpg                                            9_abra_sm.jpg
8. ábra: A főtarcs rögzítése a flamand galeon modelljén                           9. ábra: A főtarcs öt furatos macskafejei

A 18.szd. közepétől a nagyobb sorhajóknál kezdtek dupla előtörzstarcsot és főtörzstarcsot alkalmazni, amik vékonyabb kötelekkel voltak VVVVV-alakban összekötve. így ha az egyiket ellőtték, akkor a másik még tartotta a törzset. Az un. segédtarcs (Borgstag, Preventer Stay) átmérője kb. a 75%-a volt a tarcs átmérőjének. Az árbocnyakon a tarcs alatt húzták fel.
 
 10_abra_sm.jpg
 
 
 
 
   10. ábra: Dupla tarcsok az Agamemnon modelljén
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besantarcs:

A besantarcs kb. a főtarccsal párhuzamosan vezetett a főárbocig, ahol vagy macskafejekkel rögzítették, vagy egy „beöltöztetett” vas illetve fa gyűrűn keresztül vezették a fedélzetre. A fedélzeten a tarcs alsó végét egy szemes csavaron fixre köthették, de a legtöbbször közbeiktattak egy csigasort.
 
 11_abra_sm.jpg
 
 
 
 
 
11. ábra: Besantarcs az Agamemnon modelljén
 
 
 
 
 
 
 
 
Néhány esetben alkalmaztak dupla besantarcsot is, főleg akkor, ha a fővitorlarúd ejtőkötelének a bakja a hajó tengelyvonalában állt, s ezért a besantarcsot nem lehetett volna középen vezetni. Ebben az esetben a két féltarcsot a főárboc két oldalán a fedélzetre irányították, ahol mindkettőt csigasorral rögzítették.
 
12_abra_sm.jpg
 
 
 
 
 
 
 
12. ábra: A dupla besantarcs vezetése a flamand galeon modelljén
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonaventuratarcs: Sok hozzáfűznivaló nincs. Ugyanúgy volt vezetve s rögzítve mint a besantarcs.
 

Most, hogy az árboctörzsek csarnakait és tarcsait a hozzátartozó macskafejeket a feszítőkötelekkel előkészített állapotba hoztuk, megkezdhetjük az egyes kötelek egymással szinkronba hozott megfeszítését s fixre kötését. Mint már említettem, az állókötélzet megfeszítése és fixre kötése gondos munkát követel meg, mivel az egyes kötelek mind összeköttetésben vannak a többiekkel, valamint a különböző árbocrészekkel, s így alaposan meg kell gondolni, hogy milyen sorrendben kötjük őket fixre. Gyakorlatilag minden törzsnél hasonlóan járunk el, az előtörzstől a főtörzsön keresztül a besanig ill. bonaventuráig.

A csarnakok oldalra feszítenek, de a leghátsók már hátra is, s ezeknek ellensúlyozni kell a tarcs előrehúzását. S itt jön megint elő, hogy mennyire fontos a törzsek pontos s stabil beépítése. A sorrend a következő. A lehető legszorosabbra húzzuk mindkét oldali leghátsó csarnakokat, s a feszítőkötelekkel fixre rögzítjük őket. Azután a tarcsot (s a segédtarcsot, ha van) húzzuk feszesre. A felső macskafejek pontos, egy vonalba való beállítását megkönnyíthetjük egy un. feszítőléccel, amit a már fixre kötött első és utolsó csarnakra kötünk ideiglenesen, s ha az összes csarnakaot fixre kötöttük, akkor levesszük. Következnek mindkét oldali legelső csarnakok, majd váltogatva az utolsó előttiek, a másodikat stb. míg középre érünk.
 
 
A szárak állókötélzete:

Gyakorlatilag nem sokban különbözik a törzsek állókötélzetétől, s a szerelés is hasonló. Természetesen felfelé haladva a kötelek s a macskafejek átmérője egyre kisebb lesz.

Csarnakok
A csarnakok száma a hajók típusától és nagyságától, az alsó rögzítésük az árbockosár ill. tereb kialakításától függött. A tereb szélébe ill. az árbockosarak felső mellvédjébe a csarnakoknak megfelelő számú hosszlyukakat készítettek az alsó macskafejek részére. Ezeket a macskafejeket hasonló bilinccsel látjuk el, mint a törzscsarnakokét, azzal a különbséggel, hogy ezekbe még egy furatot kell fúrni a szárak alsó csarnakjainak, amiknek az alsó végét a kolbászhoz kötjük.
Tarcsok
A szárak tarcsainak az alsó rögzítése a különböző korokban s típusoknál erősen különbözött. Általános szabály nincs, ezért a tervrajzhoz kell igazodnunk.
A szárak állókötélzetéhez még hozzájönnek a szárakat hátrafeszítő kötelek, a patrácok (Pardunen, Backstays). Ezeknek a szemeit a csarnakok fölött húzták a szárak nyakára. Alul az oldalkötélpadokra voltak rögzítve a csarnakok mögött, ill. később a csarnakok között is. Az alsó rögzítés lehetett fix, macskafejekkel, ill. „repülő” blokkokkal. Sok esetben a leghátsó patrácoknak külön kis kötélpadokat erősítettek fel. Korábban már megemlítettem az un. Backstagot, ami tkp. az orrárbocderék patráca, ami ellentétben a többi szár patrácaival nem páros volt, hanem a hajó tengelyében kötötték hátrafelé az előtörzstarcsra.

Meg kell még említeni az un. Papagájrúd állóköteleit, amik a rudat a hajó tükréhez feszítették, ellensúlyozva ezzel a bonaventura latin vitorlájának felfelé húzását.
 
 
A hágószálak

Sokan ok nélkül félnek a hágószálaktól, pedig csak egyszer kell a trükkre rájönni. A lényeg hogy a szálak un. dupla nyolcas csomóval voltak a csarnakokra kötve. A módszert bonyolult lenne most elmagyarázni, a lényeg: bal kezembe veszek egy hosszú csipeszt, a jobbal vezetem a cérnát s dugom a két csarnak között hátra, ahol megfogom a csipesszel s előrehúzom az ábra szerint, majd ezt még egyszer megismétlem.
 
13_abra_sm.jpg
 
13. ábra. Hágószál csomó, a dupla nyolcas
 
Viszont szeretnék néhány dolgot tisztázni, mert sok egyébként egész jó modellnél sokszor elrontják a rossz hágószálak az összképet a vastagságuk miatt. A hágószálak voltak az egyedüli kötelek az állókötélzetben, amiknek a vastagsága nem változott, hanem mindenhol egyforma volt. Pontosabban ½ col, azaz kb. 12.5 mm, ez 1:50-ben 0,25 mm, ez megfelel egy közönséges gépi varrócérna méretének. Végtelenül csúnya ha ennél vastagabbak, látni olyan modellt, ahol majdnem olyan vastagok, mint a csarnakok, s akkor mekkorák a csomók rajta?
 
 
 
A hágószálak színe: szóval itt is tisztázni kellene néhány dolgot. A hágószálak színe mindig megegyezett a csarnakokéval! S ez visszavezet oda, hogy milyen színűek volt egyáltalán az állókötélzet? Natúr: kb. 1500-ig a legtöbb hajó állókötélzete ilyen volt, utána is a legtöbb földközi tengeri típusnál, a kishajóknál, s a a legtöbb kereskedelmi hajónál. Fekete vagy sötétbarna? Nem tudni hogy pontosan mikor vezették be az állókötelek kátrányozását. A Mary Rose roncsánál megtaláltak egy nyaklót, s annak a kötele középbarna volt , ami talán arra utal, hogy az egész állókötélzet hasonló színű volt. Ugyanakkor kérdés, hogy a sós vízben mennyit vesztett az eredeti színéből? A kötelekhez használt kátrány színe ill. árnyalata a hígítástól függ, azaz attól, hogy mennyi meleg vízzel keverik. A tömény kátrány nehezen kezelhető, s a kötél szálait megégetheti, s aztán túl merevvé teszi. Az időjárás hatására pedig egy csúnya szürke színt kap. Mivel nem vagyok kémikus nem tudom eldönteni,hogy milyen kátrány-víz elegy lenne jó egy hajókötél kátrányozására, annál is inkább, mivel állítólag még valami más is benne volt. Mindenesetre: néhány építődoboznál eleve fekete kötelet kapunk az állókötélzethez, szerintem nyugodtan felhasználhatjuk. Ahol viszont natúr színű kötelet kapunk, szerintem sötétbarnára kell színezni. A terv után épített modelleknél pedig használjuk nyugodtan Susányi Oszkár köteleit.

A számozott fotók bemutatják az egyes kötelek vezetését és rögzítését. A flamand galeonon látható eljárások használhatok kb. az 1500–1700 közötti hajóknál, míg az Agamemnon-on láthatóak kb. 1700–1850 közötti angol (kimondottan) hadihajókon használhatóak, különösen az un. Nelson´s Navy hajóinál. A francia hajóknál utána kell nézni a szakirodalomban, ill. a rajz után tájékozódni, mert voltak különbségek. pl. az angol hajóknál a tarcsok alsó rögzítése un. Dodshoofd kengyelekkel történt, míg a franciák előszeretettel nagyméretű nehéz több csigás blokkokat használtak.
 
 14_abra_sm.jpg
14. ábra:
    1.- Víztarcsok
    2.- Orrcsarnakok
    3.- Főárboctarcs és segédtarcs
    5.- Előárboctarcs és segédtarcs
    6.- Az alsó Dodshoofd
    7.- Orrárbocderék
    8.- Bugdálórúd
    9.- Az orrárbocderék víztarcsa
 
 
15_abra_sm.jpg
15. ábra:
    1.- Főtarcsok az egérrel
    2.- A „pókháló” feszítője
    3.- A „pókháló”szerepe, hogy megakadályozza a derékvitorla belső felének a  dörzsölődését a
            tereb első éléhez
    4.- A kolbász
    5.- A törzscsarnakok feszítője
    6.- A derékszár alsó csarnakja
    7.- A derékszár macskafejei
    8.-9.- A besantarcsok vezetése
 
 
 
 
 16_abra_sm.jpg                                17_abra_sm.jpg
 16. ábra: A főárboc és a besan patrácai az Agamemnon-on             17. ábra: A kész állókötélzet
 
 
18_abra_sm.jpg
 
 
   18. ábra: Orrárboc
       1.- Előtörzstarcs
       2.- Előderéktarcs
       3.- Backstag

 
 
 
 
 
19_abra_sm.jpg                             20_abra_sm.jpg
19. ábra: Előárboc árbockosár a főderékszártarccsal                    20. ábra: Főárboc árbockosár a kétrészes besanderéktarccsal
                                                                                                              A galeonoknál ált. a besanderéktarcs két szárát „pókhálóval”
                                                                                                              a főárboc csarnakainak felső részén rögzítették
 
 
 
  21_abra_sm.jpg                         22_abra_sm.jpg
21. ábra: Főárbocderékpatrác – flamand                                    22. ábra: A besanderékpatrác – flamand
 
 
 
  23_abra_sm.jpg                                               24_abra_sm.jpg
23. ábra: A papagájrúd a két feszítőkötelével                             24. ábra: A kész állókötélzet
 
 
 
Két táblázat az állókötelek vastagságáról W. Zu Mondfeld - Historische Schiffsmodelle c. könyvéből.
 
 tabl1_sm.jpg                                    tabl2_sm.jpg
 
A táblázatban a kötélvastagságok százalékban vannak megadva, ahol a 100% az állókötélzet legvastagabb kötelére, a főtarcsra vonatkozik. A főtarcs átmérője viszont a főárboc főfedélzeten mért átmérőjének a 0,166 szorosa. Egy példa:A főárboc átmérője 1:50-ben 18 mm. 18x0.166= 2.988 mm kerekítve 3 mm. Keressük most ki pl. az előárboctarcsot: 80% - azaz 3/100x80= 2.4 mm.
 

Ezzel nagy vonalakban befejeztük az állókötélzettel kapcsolatos tudnivalókat. Sajnos a téma részletesebb tárgyalása köteteket töltene meg , amire itt én nem vállalkozhattam.

 
Néhány könyv azoknak, akiket a téma behatóbban érdekel:
1.- Karl Heinz Marquardt – Bemastung und Takelung von Schiffen des 18. Jahrhunderts  (A 18. szd.-i hajok árbocozata és kötélzete).
     A közel 500 oldalas könyv kb. 80 %-ban az angol hajókkal foglalkozik. Rengeteg rajzzal és táblázattal. Angol nyelven is   megjelent.
2.- James Lees – The Masting And Rigging Of English Ships Of War 1625-1860 (Angol hadihajók árbocozata és kötélzete 1625-1860).
3.- Lennarth Peterson – Rigging Period Ship Models (Történelmi hajók kötélzete)
     18. sz.-i angol keresztvitorlázatú hajók kötélzete. Lásd: könyvbemutató
4.- Lennarth Peterson – Rigging Period Fore-and-Aft Craft (Történelmi hosszvitorlázatú hajók kötélzete)
     18. sz.-i (nem csak angol) hosszvitorlázatú hajók kötélzete. Lásd: könyvbemutató
 
 
 
A következőkben elindítunk egy másik sorozatot az árbocozatról.

 
Flamenco

 

Utolsó frissités ( 2009. augusztus 09. Vasárnap 08:17 )