Főoldal arrow Fórum
Hajomakett.hu Fórum
Üdvözöljük, Vendég
Kérjük, hogy jelentkezzen be vagy regisztráljon.    Elfelejtette jelszavát?
Bounty (1 fő olvassa) (1) vendég
A végére Hozzászólás a témához Kedvencekhez hozzáadta: 0
TÉMA: Bounty
#1099
GyuSea (Felhasználó)
Platinum Boarder
Hozzászólások: 343
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Vá: Bounty 15 éve, 7 hónapja Karma: 0  
Az UW= UltraWeb, ingyenes tárhely szólgáltató. De ha nem is érted, csak rákattolsz a kék UW felíratva, akkor már jön is a könyv, az a lényeg...
 
Naplózott Naplózott  
  Az adminisztrátor megtiltotta a mindenki által történő hozzászólást.
#1100
viola (Felhasználó)
Fanatikus Tag
Hozzászólások: 221
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Vá: Bounty 15 éve, 7 hónapja Karma: 0  
űGYI Tényleg ott van.
 
Naplózott Naplózott  
  Az adminisztrátor megtiltotta a mindenki által történő hozzászólást.
#1101
colombos (Felhasználó)
Újonc
Hozzászólások: 5
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Vá: Bounty 15 éve, 6 hónapja Karma: 0  
Nem tudom ki mit tud a Bounty-ról de itt van egy kis ízelítő!!!A Bounty szállítóhajó 1789 áprilisában, fedélzetén több tu­cat kenyérfapalántával, demoralizálódott legény­ség­gel és egy a hatalmát minden eszközzel megszilárdítani akaró, de a helyzet fölötti uralmát visszanyerni nem tudó ka­pitánnyal hagyta el Tahiti szigetét...Elmondhatjuk, hogy egy rakomány lőpor sem lett volna veszélyesebb, mint a fenti keverék. Bligh kapitány érzi a bajt és meg­rop­pant tekintélyét fokozott szigorral próbálja hely­re­ál­lítani. Már nemcsak a kapitány csípős szavai, hanem a “kilencfarkú macska”, a tengerészkorbács is egyre nagyobb szerepet kap a mindennapi szolgálat során.Két héttel indulás után meg­történik a jóvátehetetlen. A hajó legénységének több­sé­ge Flet­cher Christian gaz­da­sá­gi tiszt vezetésével fellázad az em­­ber­telen bánásmód ellen. Tud­nunk kell, hogy a korabeli ten­geré­szeti törvények egy bün­tetést ismertek a lázadás meg­torlására, az akasz­tást. Fletc­her Christian és társai tehát egy jobb élet reményében a leg­na­gyobb tétet tették kockára, az éle­tü­ket. A legénység 18 tagja hű ma­rad a parancsnokához. őket és “ke­nyérfa Bligh”-t a hajó nagy men­tőbárkájába terelik, a bárkát víz­re bocsátják, kapnak vizet, élel­met, navigációs eszközöket. Eb­ből is látszik, hogy a lázadók ko­ránt­sem olyan elvetemültek, nem kí­vánják sem társaik, sem Bligh ha­lálát. A kapitány embereivel 5800 km-t tesz meg mintegy hat hét alatt és a kelet-indiai Timor­ban köt ki. A lázadás nem árt kar­ri­erjének, 1817-ig hajózik, bár 1808-ban ismét lázadás tör ki el­lene, a láza­dókat elítélik, Bligh-t pe­dig kine­vezik altengernaggyá.Ami a lázadókat illeti, ők Flet­cher Christian parancsnoksága alatt, visszahajóznak Tahitiba, itt 16-an élnek az egyik bennszülött fő­nök ajánlatával és békés föld­mű­vesként letelepednek a nekik adományozott földeken. Évekkel ké­sőbb hármukat egy angol ha­di­hajó elfogta, és Angliába szál­lí­totta, ahol mindhármukat fel­akasz­tották. Hiába, ha a flotta presz­tízséről volt szó az Admira­li­tás lordjai nem kicsinyeskedtek. Ha valaki vétett a szabályaik el­len azt a Föld túlsó oldaláról is elő­állí­tották. Fletcher Christian 8 tár­sá­val, 6 tahiti férfival és 12 nő­vel tovább hajózik. Tisztként tud­ja, hogy csak akkor lesznek biz­ton­ságban, ha lemennek a tér­kép­ről, vagyis olyan helyre kell el­jut­niuk, ami nem szerepel az an­gol tenge­részeti térképeken. Ek­kor úgy dönt, hogy legyen ez a hely a Car­teret kapitány által 1767-ben fel­fedezett lakatlan Pitcairn sziget. A jó Carteret ugyanis úti­nap­lójában nem tagadja, hogy meg­hibásodott kronométere miatt helytelenül, ha­tározta meg a sziget helyét. A lá­zadók tehát tud­ják, hogy valahol előttük van egy szi­get, csak az a kérdés, hogy hol. Szeren­cséjük van, a ha­za­rdírozás be­jön, megtalálják a szi­­­getet. Gondjaik ezzel azon­ban nem szűnnek meg. Ellen­sé­ges­kedés robban ki az ango­lok és a po­linéz férfiak között. A 9 angol közül 5 elesik, mire ki­­irtják egykori matróz­társai­kat. A sok kiontott vér azonban nem tűnt el nyom­ta­lanul a szi­get korall­homok­jában, nemzet szü­letett belőle, amely ma a Brit Nem­zetkö­zösség leg­kisebb tag­ja, mint­egy 100 főből áll. Egy olyan nemzet jött létre, amely 1808-tól, amióta tud róla a világ, büszke, önálló és önel­lá­tó. Tör­vényei az elmúlt 150 év­ben nem vál­toz­tak, ennek el­le­nére ma is mo­dernnek számí­ta­nak, az ember­ség és embe­ri­es­ség szel­­le­mé­ben születtek. Ha­zasze­re­te­tüket jól jellemzi az az eset, ami­kor a II. világhá­bo­rú folyamán a sziget lakos­sá­gát Új-Zélandra akarták te­le­píteni. Az egykori zendülők utó­dai ismét fel­lá­zadtak és meg­tagadták hazájuk elha­gyá­sát. Amikor az egyik ten­gerész­tiszt megkér­dezte a szószó­ló­jukat, hogy miért teszik ki ma­gu­kat az eset­leges japán meg­­szál­lás veszé­lyeinek az így vá­la­szolt: “Mert itt hatalmas kin­cset ta­láltak őseink, ami most a mienk. Ez a kincs a szabadság és sen­kinek nem ad­juk!” A ja­pán in­ter­­venció szeren­csére el­ma­radt.
 
Naplózott Naplózott  
  Az adminisztrátor megtiltotta a mindenki által történő hozzászólást.
#1102
mephistomi (Felhasználó)
Fanatikus Tag
Hozzászólások: 268
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Vá: Bounty 15 éve, 5 hónapja Karma: 0  
Csiba Péternek:http://membres.lycos.fr/hmsbounty/
 
Naplózott Naplózott  
  Az adminisztrátor megtiltotta a mindenki által történő hozzászólást.
#3590
GyuSea (Felhasználó)
Platinum Boarder
Hozzászólások: 343
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Vá: Bounty 14 éve, 4 hónapja Karma: 0  
GyuSea írta::
SLP oldalon is megtalálható.

A minap jártam volna arra, de az oldal le volt jelszóval védve! ~
 
Naplózott Naplózott  
  Az adminisztrátor megtiltotta a mindenki által történő hozzászólást.
#3591
kaloz (Felhasználó)
Fanatikus Tag
Hozzászólások: 214
graphgraph
A felhasználó távol van Kattintson ide a felhasználó profiljának megtekintéséhez
Vá: Bounty 14 éve, 4 hónapja Karma: 0  
GyuSea írta::
GyuSea írta::
SLP oldalon is megtalálható.

A minap jártam volna arra, de az oldal le volt jelszóval védve! ~


Az oldal az ASVA múlt évi támadása miatt zártkörű klubbá alakult, így vcalóban csak tagoknak érhető el. Mellesleg ugyanez történt a HP (Hungarian Pirate) oldallal is, ami párhuzamos az SLP-vel (elég sok anyaguk egyezik).

Mellesleg a http://membres.lycos.fr/hmsbounty oldal is jelszót kér !amazed
 
Naplózott Naplózott  
  Az adminisztrátor megtiltotta a mindenki által történő hozzászólást.
Az elejére Hozzászólás a témához
Támogatja a FireBoardegyenesen az asztalra hozza a legújabb hozzászólásokat

www.hajomakett.hu
Hajomakett.hu - Vitorlás, hajó, makett