Main page arrow Articles arrow Modeling arrow Intermittent arrow Gályák, Dauk, Karavellák, Chebekek és társaik.
Gályák, Dauk, Karavellák, Chebekek és társaik. PDF Print E-mail

By Flamenco, on 2007. June 19. Tuesday 21:03

Average user rating :    (0 vote)

Views : 38479    

Favoured : None

Published in : Articles, Boats Story

Article Index
Gályák, Dauk, Karavellák, Chebekek és társaik.
A legöregebb dauk
Dia Ghanja
Die Karavelle
Hasonló típusok
There are no translations available

Igazán meglepődtem, hogy az Arab Ghanja c. cikkem , ill. annak néhány mondata ekkora vitát kavart. A vélemények egy része helyes, más része nem. Miután valószínűleg egyikünk sem doktorált hajótörténész, így csak az általunk elérhető szakirodalomra tudunk támaszkodni. De sajnos ezek egy része mára már elavult, s nagyon sokszor az újabb kori kutatások meglepő dolgokat hoznak napfényre. Ezért én sem fogok most senkivel sem vitatkozni, hanem egyszerűen a tudomásotokra hozom az én könyveimben található - többnyire nagyobb szakértök véleményeit ill. állásfoglalásait, mint mi vagyunk, s vonja le mindenki ezekből magának a véleményét.

Discuss this article on the forums. (0 posts)

Egyébként az a mondatom, ahol a Chebeket a Dautol származtatom, valóban csak félig igaz, azt kellet volna írnom, hogy a Gályától és a Dautol.Hogy egy hajómodellezőnek milyen mélyen kell az elméletben búvárkodnia, az függ magától a modellezőtől ill. a türelmétől, valamint az építendő modelltől ! Világos, hogy egy Victory -nál - ahol az "eredeti példány " a rendelkezésünkre áll, ( habár az a szó, hogy eredeti tkp. már eleve kétséges, mert a második Victory a csaknem 3 évszázados pályafutása alatt többször is átépítve ill. " átkötelezve " lett ) , vagy egy Vasánál, ahol szintén az " eredeti példány " hála a nemzetközi és svéd kutatoknak, akik 1960 -ban kiemelték és restaurálták, nyilván kevesebbet kell kutatnunk, mint egy Sta. Mariánál, egy Great Harry -nál vagy egy Golden Hind -nél, ill. egy Revenge - nél.Kedves Hajomester ! Egyáltalán nem sértődtem meg ! Habár a magánéletben néha meg szoktam sértődni, de szakmai ( legyen az a hajómodellezés, vagy a géptan ) kérdésekben sohasem !Az idézeteket nem azért közöltem németül is, hogy elkápráztassalak benneteket a német nyelvtudásommal, ami gondolom végül is 20 év itt élés és a német származásomból eredően nyilvánvaló, habár a német hajózási kifejezések nagy részét már itt szedtem össze. De őszintén : ki a fene tudja magyarul is - a hajóbolondokon kívül - hogy mit jelent a tarcs vagy a csarnak ?Hanem inkább azért, hogy a németül többé-kevésbé értök ellenőrizhessék a fordításaimat, valamint a németben kezdők eljátszadozhassanak a két nyelv grammatikai és szórendi különbözőségeivel. Akit pedig ez nem érdekel, az olvassa csak a magyar szöveget, bízva abban, hogy jól fordítottam. Amit pedig, bízván állíthatom - " a legjobb tudásom s lelkiismeretem " szerint tettem. ( Ezért elnézést kérek a következetlenségeimért, mint pl. hogy egyszer nagy és máshol kis betűvel írom a főneveket, az esetleges magyartalan szórendjeimért, valamint azért, hogy az egyes hajótípusok neveit egyszer németesen, máskor franciásan ill. magyarosan írom. De azért bízom benne, hogy a szövegeim legalább 90 %-ban érthetőek. )A számok a csillaggal a cikk hátulján található könyvekre utalnak.

Gálya ( Galeere ) ( 1* )

Nem tárgyaljuk itt az ókori - görög és romai - gályákat, csak az újkoriakat. Annyit azért megemlítek, hogy az ókori gályák " többsoros " - többemeletes megjelölés talán jobb lenne - evezőelrendezését, ahol minden evezőt csak egy ember hajtott, s akik meglehetősen furcsa elrendezésben ültek egymás felett ill. mellett , az újkoriak nem vették át.Ugyan akadt néhány kivétel, amik majdcsak hogy kísérletek voltak, - mint pl. a velencei Trireme 1539 -ből -de ezek nem voltak hosszú életűek. Ez az elrendezés meglehetősen kényelmetlen lehetett. Az újkori gályáknál az evezők mindig egy sorban voltak, de a fejlődés során egyre több ember hajtott egy evezőt. Ennek az extrém változata található pl. XV. Lajos királyi gályájánál, - La Reale 1680 - ahol egy majd 20 m hosszú evezőt 7 ember kezelt.

A hajótest ( Der Rumpf )

Im Unterschied zu fast allen anderen Schiffstypen bildete der Rumpf einer Galeere eine in sich geschlossene schiffbautechnische Einheit, die ausschließlich als Schwimmkörper diente.

Egy gálya teste - ellentétben más hajótípusokhoz - egy önmagában zárt hidrotechnikai egységet képezett, ami kizárólag úszótestként szolgált.

Der quadratische Kasten mit dem Riemenwerk, die Back mit den Kanonen und die Heckaufbauten waren diesem Schiffskörper nicht eingefügt, sondern aufgesetzt, und das geschlossene Deck des Rumpfes teilte deutlich sichtbar das Schiff horizontal in zwei Hälften.

A négyszögletes doboz az evezömüvel, az elöbástya az ágyukkal és a tatfelépitmények nem voltak a hajótesttel szervesen összeépítve, hanem csak " ráépítve ", és a test zárt fedélzete jelentősen, láthatóan a hajót vízszintesen két részre osztotta.

Neben dem älteren Typ der Schebecke ( ! ), die als nächste Verwandte der Galeere ein ähnliches Konstruktionsprinzip aufwies, finden wir die gleiche Bauweise bei den Petschili, - Hangtschou - und Futschou - Dschunken in China wieder.

A Chebec öregebb típusa mellett, - ami mint a gálya közeli rokona egy hasonló szerkesztési elvet mutat, - hasonló építési módot találunk a kínai Pteschili .... dzsunkáknál.

Es sei erwähnt, daß bei den Petschili - Dschunken der Heckaufbau ebenso wie bei den Galeeren weit nach hinten über den Achtersteven hinausragte. Diese ähnlichkeit ist frapperend.

Legyen megemlítve, hogy a Petschili dzsunkáknál a tatfelépítmény ugyanúgy mint a gályáknál a fartöke felett messze hátrafelé kinyúlt. Ez a hasonlóság jelentős.

Ein Einfluß chinesischer Dschunken auf den Schiffbau im Mittelmeer scheint auf den ersten Blick absurd.

Első pillantásra abszurdnak tűnik a kínai dzsunkák befolyása a földközi tengeri hajóépítésre.

Aber ich gebe zu bedenken: Marco Polo war Venetianer und ein Mann, der vom Schiffbau eine Menge verstand - von ihm stammen sehr genaue Beschreibungen chinesischer Dschunken.

De gondolják meg : Marco Polo velencei, s ezzel egy férfi volt aki nagyon értett a hajóépítéshez - kínai dzsunkák nagyon pontos leírása származik tőle.

Im 14. Jahrhundert, kurz nach der Rückkehr Marco Polos aus China, wandelt sich die Galeere von jener noch der Antike verbundenem Form des frühen Mittelalters zu dem Typ mit völlig abgeschlossenem Rumpf und weit ausledenden Heckaufbau, den wir aus dem 16. , 17. und 18. Jahrhundert kennen und der so verblüffende Ähnlichkeiten besonders mit der Petschili - Dschunke hat.

A 14. században, röviddel Marco Polo Kínából való visszatérése után megváltozott a korai középkor a még az antikhoz kötődő gályák formája, ahhoz a típushoz a teljesen zárt test és messzire kinyúló tatfelépítménnyel, amit mi a 16. , 17. és 18 századból ismerünk s ami olyan meglepő hasonlóságot különösen a Petschili dzsunkával mutat.

Ist es nur ein Zufall ?

Csak véletlen ?

Der Rumpf der Galeeren war spindelförmig, lang und schmal, mit geringem Tiefgang.

A gálya teste orsóformájú, hosszú és keskeny, csekély merüléssel.

( Megj. tölem : Egy gálya gerinchossza sokszor a testszélesség 8-9-szeresét is elérhette, ahol a középsó 1/3 - 1/2 részen lévő bordák teljesen egyformák voltak.)

Er war ideal für die Fortbewegung durch Riemen, aber keineswegs ideal für die Fortbewegung durch Segel.

Ez ( a test ) ideális volt az evezőkkel való ( előre ) mozgatásra, de semmiesetre sem vitorlázásra.

Die Galeeren waren - trotz ihrer imposanten Lateinsegel - ausgesprochene Ruderschiffe, denn der flache, lange, schmale Rumpf, ausschließlich für den Riemenantrieb konstruiert, machte sie zu äußerst schlechten Seglern.

A gályák - az impozáns latin vitorlájuk ellenére - kimondottan evezőshajók voltak, mert a lapos, hosszú, keskeny test, kizárólag evezőshajtóműre szerkesztve, rendkívül rossz vitorlássá tette őket.

De nem akarom itt az egész könyvet lefordítani. !

Dau ( Dau, Dhau ) ( 3* )

Ez a téma annyira bonyolult és sokrétű, hogy éppen csak címszavakban tudok írni róla, ha nem akarom az egész könyvet lefordítani.

A téma ( Das Thema )

Arabien - Araber - Arabisch

Arábia - arabok - arab

Fast unwillkürlich verbinden wir mit diesen Worten die Vorstellung von Sand, Wüste, glühender Sonne und burnusverhüllten Gestalten auf schwankenden Kamelrücken.

Szinte akaratlanul összekapcsoljuk ezekkel a szavakkal a homok, sivatag, forró Nap és burnusba burkolt, himbáló teveháton (" lovagló") alakok elképzelésével.

Meer und Schiffe assoziiert mit diesen Begriffen wohl kaum jemand.

Tengert és hajókat szinte senki sem asszociálja ezeket a fogalmakat.

Und doch sind mehr als 2000 Jahren die Araber und ihre Nachbarvölker im östlichen und südlichen Mittelmeer, im Roten Meer, im Persischen Golf, an der Ostküste Afrikas und im Indischen Ozean hervorragende Seeleute und Schiffsbaumeister.

Ès mégis - több mint 2000 éve ( vannak ) az arabok és a velük szomszédos népek a keleti és déli földközi tengeren, a vörös tengeren, a perzsa öbölben, Afrika keleti partjainál és az indiai óceánon kiemelkedő tengerészek és hajóépítő mesterek.

( Ennyit bevezetőül. )   
Idézés a honlapján
Kedvenc
Nyomtatás
Küldés levélben

Last update : 2007. July 07. Saturday 17:32


Users' Comments  RSS feed comment
 

Average user rating

   (0 vote)

 
Comment language: Magyar (0), English (0)

Add your comment
Only registered users can comment an article. Please login or register.

No comment postedmXcomment 1.0.5 © 2007-2023 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
 
< Prev   Next >

www.hajomakett.hu
Hajomakett.hu - Vitorlás, hajó, makett