Main page arrow Articles arrow Modeling arrow Intermittent arrow Kincs, ami nincs... avagy az elveszett hajó története
Kincs, ami nincs... avagy az elveszett hajó története PDF Print E-mail

By Tóth Gyula, on 2007. December 21. Friday 18:40

Average user rating :    (0 vote)

Views : 31613    

Favoured : None

Published in : Articles, Boats Story

There are no translations available

Nemrég fogtam bele egy amerikai szkúner építésébe, a Függetlenségi Háború idejéből. Gondoltam, építés közben utánanézek a hajó történetének, hogy immár ne csak szárazföldi, de tengeri ismeretekre is szert tegyek a nevezett időszakról. Kutakodásaim számomra nem kis meglepetést okozó eredményét olvashatjátok e cikkben.

Makettem dobozos kivitelű, s a doboz oldalán a hajó története alatt a küvetkező olvasható: Az Independence nevű amerikai szkúner 1775-ben épült és harcolt a Függetlenségi Háborúban az angolok ellen. Hát nem volt szómenése az illetőnek, aki ezt odafirkantotta. Első lépésként tehát természetesen nagy hévvel megnyitottam a google oldalát az interneten, majd lázasan kutakodni kerestem egy 1775-ben épült amerikai szkúner után, amit Independence-nek hívtak. Hosszas keresgélésem eredményeit a következőképpen tudnám röviden összefoglalni: ha leírom azt a három szót, hogy schooner, Independence és 1775, akkor ezek közül egyszerre legfeljebb tetszöleges kettő lehet igaz. Magyarul: 1.) 1776-ban volt vízen amerikában Independence nevű hajó, ami viszont egy, a szkúnerrel nem könnyen összekeverhető szlup volt. 2.) Az amerikai haditengerészet kötelékei alatt szolgált Independence nevű szkúner, de nem 1775-ben és tájékén, hanem 1836 és 1838 között az első texasi flottában. 3.) 1775-ben, azaz az amerikai haditengerészet történetének hajnalán a függetlenségért számos szkúner küzdött, de valahogy egyiket sem hívták Independence-nek.

Ezen a ponton elgondolkodtam kicsit. Végül is mi épül a kezeim között? Ez a hajó nem is létezett? Esetleg megfeledkeztek róla? Talán a méretei miatt kevésbé volt híres, s a történelem vihara kissé lesodorta a lapokról? Nem néztem utána elég tüzetesen? S ekkor elhatároztam, hogy ha már egyszer építem a hajót, belevetem magam kissé a rendelkezésre álló, elsősorban on-line irodalomba, hogy nyomára akadjak ennek az altűnt kincsnek.

Megkezdődött tehát a hajó azonosítása. Első és legfontosabb támpontom maga a hajó. Ránézve a hajótestre valószínűleg kevés hajózásban jártas ember mondaná, hogy ez egy szkúner. A szkúner típus hallatán valószínűleg mindenkinek az a jól ismert XIX. szd.-i , modern hajóalak jut az eszébe, mint amilyen például a híres "America" versenyszkúneré: kecses, hosszú, vékony, elöl erősen keskenyedő hajótest, mely mentes az orr és a tatfelépítményektől, sőt, a kifejlett hajótípus esetén a fartükör is eltűnik. Emellett természetesen a szkúnerek leginkább szembeötlő tulajdonsága a két hátradőlő árboc és a hosszanti vitorlázat. Ezzel szemben mivel találkozunk a mi "szkúnerünk" esetében? Széles, elöl öblös hajótesttével, tatfelépítményével, a gerinc alakjával és a fartükörrel az egész hajó leginkább egy jellegzetes XVII.-XVIII. szd.-i sorhajó kicsinyített mására emlékeztet. Az árbocok szintén nem jellegzetesen erősen hátradőltek, csupán enyhén, valamint még megtalálható egy keresztvitorla is az előárbocon. Ebből és a megadott 1775-ös évszámból azt szűrtem le, hogy esetünkben egy, még a korábbi századok hajóépítési hagyományait követő, korai szkúnerrel, valamiféle "pre-szkúner"-rel van dolgunk (valójában ezt a típust "colonial schooner"-nek nevezték, érdemben 1763 és 1775 között volt jelen - köszönet Tyrmannak). Mivel ez a hajóalak a  XIX. szd.-tól már nem jellemző a szkúnerekre, a hajó alakja és kora megfelelnek egymásnak. A kérdés, hol találunk, sőt, egyáltalán találunk-e hasonló hajót az amerikai vízi hadtörténetben legfeljebb néhány évtizedes "sugarú" körben. A válasz egyszerű, hajónknak akár testvérhajója is lehetne George Wahington első hajója, a híres Hannah 1763-ból, mely az első colonial schooner és megszólalásig hasonlít az Independence-re.

Az amerikai hadiflotta történetének eme korai szakaszát hitelesen leíró forrásként a rendkívül impozáns referenciákat fölvonultató http://www.americanrevolution.org oldalt nevezem meg. A történet 1775-ben kezdődött, egy Hannah nevű halászhajóval, melyet George Washington vásárolt meg és alakíttatott át 1775-ben. A nagyjából 70 tonnás hajó fegyvereket, valamint erősített kötélzetet és vitorlázatot kapott, s átalakítása utáni első hajózásával megkezdődött az amerikai haditengerészet (Continental Navy, később US Navy) története. Az első amerikai hajó volt, ami az angolok ellen harcolt. A Függetlenségi Háborúban feltehetőleg nem vetette fel a pénz az amerikaiakat, tehát csupán kevés számú és kicsi hajót tudtak fenntartani. Ezek tengeri csatában persze mit sem értek volna az angol flotta ellen, de nem is ezt a célt szolgálták. Ezeket a gyorsan manőverező, kevés fegyverzettel ellátott könnyű hajókat nem másért alkalmazták az amerikaiak, mint elfoglalni az angol hajókat és megszerezni az általuk szállított muníciót, elsősorban a puskaport. Ezt legjobban George Washington első, 1775. szeptember 2-án kelt parancsa illusztrája, mely a Hannah kapitányának, Nicholson Broughton-nak szól: "őn, mint az Észak.Amerikai Egyesült Kolóniák Hadseregének kinevezett Kapitánya utasíttatik szolgálatát folytatni a Kontinentális kiadások terhére nemrég felszerelt, fegyverekkel, munícióval és élelemmel ellátott, Beverly-ben állomásozó Hannah nevű szkúneren. Utasíttatik továbbá, mint nevezett Szkúner kapitánya, azonnali hatállyal vegye fel a harcot az angol hadsereg (Ministerial Army) szolgálatába tartozó, Bostonba tartó vagy onnan kihajózó bármilyen nemű vitorlás ellen nyílt tengeren vagy másutt, határainkon kívül és belül és utasíttatik ezen hajók elfoglalására és az általuk nevezett Hadsereg számára szállított vagy ahhoz tartozó muníció, fegyver és élelem elkobozására. Utasíttatik ugyanerre ezenkívül minden olyan esetben, amikor jó oka van feltételezni, hogy egy hajó e célokat szolgál." A kicsi hajók tehát nem tengeri csatában győzték le az angolokat, hanem inkább elfoglalták a puskaport szállító angol hajókat, tegyük hozzá, egészen hatékonyan. Bár a Hannah még 1775 vége előtt áldozatul esett a harcoknak, George Washington azonban, látva a sikert, további hajókat vásárolt.  E szerint Washington flottájának gerincét az úgynevezett Massachusetts szkúnerek alkották, feltehetően a készítés helyére utalva. Ezek időrendben a Franklin és a Lynch, a Lee és a Warren, valamint a Harrison és a Plymouth voltak. Emellett birtokolta még a Katy nevű szlup-ot és a Washington nevű brigantine-t. A további történetben még egy szkúner került a "csapatba" 1776-ban, a Hancock. Ténykedése mellett még 1775 decemberében egy kongresszusi határozat értelmében megszületett a tulajdonképpeni első amerikai flotta (Continental Navy), mely kezdetben 4 hajót számlált: 2 fregattot (Alfred és Columbus) és két brigantine-t (Andrea Doria és Cabot). A "flotta" 1776 januárjában további 4 taggal bővült: ezek 2 szlup, a Providence és a Hornet, valamint 2 szkúner, a Wasp és a Fly voltak. Az 1775-ös évben tehát tualjdonképpen George Wahington magánflottája alkotta az amerikai haditengerészetet, míg 1776-tól a Kongresszus által megalakított Continental Navy vált meghatározóvá. További hiteles források után kutatva érdemes elidőzni a http://www.history.navy.mil oldalon. Az 1775-ös flotta összetétele itt pontosan a fent megnevezett 8 hajóra korlátozódik, melyek típusa is egybehangzóan van megjelölve (akárcsak a http://www.schoonerman.com oldalon). A forrás George Washington magánszkúnereit nem említi. Az 1776-os évre vonatkozóan azonban már találhatunk eltéréseket, pl. mind a Washington-t, mind a Hancock-ot fregattként nevezi meg. A hajóknak részletes leírását is olvashatjuk, történetükkel együtt, valószínűleg ebben a kérdésben ennek az oldalnak kell hinnünk, viszont az biztos, hogy a fogalmak még nem teljesen tisztázódtak. Érdekességképp, ugyanebben az évben tűnik fel egy Independence nevű szlup a flottában, viszont egyértelmű, hogy a szkúnert és a szlup-ot nem keverik a források, hiszen az egyik egy egyárbocos kis hajó, a másik meg egy kétárbocos, méretben is jellemzően nagyobb típus. Ezen kívül láthatjuk, hogy Independence néven hajó már nem került vízre a XVIII. szd-ban amerikai kötelékekben. Az oldal további böngészése során is találunk érdekességeket. Találkozhatunk például a híres Bonhomme Richard-dal 1779--ből, illetve láthatjuk, hogy a flotta ütöképességét megalapozó, 1776-ban vízre bocsátott 13, egyenként 32 ágyús fregatt után a századfordulóig igencsak vegyes képet fest a flotta bővülése: fregattok és kutterek, szlupok és szkúnerek, brigantine-ok, valamint 1777-ben még két sebek is részét képezte az amerikai flottának!

Visszatérve 1775-re, megállapíthatjuk, hogy kutatásom némiképp zátonyra futott. Az biztos, hogy ebben az időszakban, az amerikai flotta születésének évében, s a Függetlenségi Háborúban játszott szerepük miatt egyetlen kis vitorlást sem feledett el a történelem, így kimondhatjuk, hogy 1775-ben amerikai kötelékekben nem bocsátottak vízre Independence nevű szkúnert. Jelenleg azon az állásponton vagyok, hogy a kit gyártójának reklámcéljai fűződtek csupán az évszám és a név választásához. 1775, mint a US Navy születésének éve és az Independence (Függetlenség) név, mely evidensen adódik. Lehetséges volna, hogy George Washington 1775-ben vízre bocsátott  szkúnerflottájának egyik tagját építem? A témában való további elmélyedés és a rendelkezésre álló, viszonlyag könnyen hozzáférhető referenciaanyagok további tanulmányozása talán elvezet a válaszhoz...

Ajánlott irodalom a témához:

  • Chester G. Hearn: George Washington's Schooners: The Fisrt American Navy
  • Howard I. Chapelle: The History of American Sailing Ships 

 

 

   
Idézés a honlapján
Kedvenc
Nyomtatás
Küldés levélben

Last update : 2009. August 25. Tuesday 09:49


Users' Comments  RSS feed comment
 

Average user rating

   (0 vote)

 
Comment language: Magyar (3), English (0)

Add your comment
Only registered users can comment an article. Please login or register.

No comment postedmXcomment 1.0.5 © 2007-2024 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
 
< Prev   Next >

www.hajomakett.hu
Hajomakett.hu - Vitorlás, hajó, makett